Archiwum: październik, 2020

Zapytanie ofertowe

W związku z planowaną inwestycją umieszczamy zapytanie ofertowe na roboty budowlane i remontowe budynków parafialnych Podwyższenia Krzyża Świętego w Platerowie, ul. Kościelna 10, 08-210 Platerów w formie dotacji ze środków NFOŚiGW.  Ostateczny termin składania ofert …