Archiwum: czerwiec, 2024

Zaproszenie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty Projekt umowy Załączniki Załączniki.doc Dokumentacja projektowa Przedmiar robót Rzut parteru Rzut I piętra Schemat blokowy Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert w postępowaniu