Czas to miłość!

Pod taki hasłem odbył się 14 września br. w Drohiczynie Diecezjalny Dzień Młodzieży, na który przyjechało ponad 2000 młodych z katechetami i wychowawcami.

Wdzięczni za beatyfikację

Kościół katolicki 12 września zyskał dwójkę nowych błogosławionych kard. Stefana Wyszyńskiego i matkę Elżbietę Czacką. W uroczystościach, które odbyły się w świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie wzięło udział ok. 7 tys. osób, wśród nich przedstawiciele władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą na czele, a także kilkunastoosobowa reprezentacja naszej diecezji.

Kurs lektorski

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Drohiczyńskiej informuje o rozpoczęciu zapisów na kurs lektorski.

Czas to miłość!

Montaż słowno-muzyczny wystawiony 12 września br. w prostyńskim sanktuarium był formą dziękczynienia za beatyfikację ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.