WĘGRÓW – Parafia św. Ojca Pio
O parafii

Dane o parafii:
Założona: 02.12.2007 r.
Erygowana: 02.12.2007 r.
Mieszkańców: 1847
Katolików: 1811

Do parafii należą:
Węgrów – ulice: Aleja Partyzantów, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Brzozowa, Cicha, Gdańska (od ul. Prostej nr od 69 (po stronie nieparzystej) do końca ulicy i od nr 72 (po stronie parzystej) do końca ulicy), Księżycowa, Lazurowa, Miła, Nowy Świat, Nowiny (od nr 2 do nr 22), Osiedle Grudzie I, Osiedle Grudzie II, Osiedle Grudzie III, Osiedle Miedzanka, Paczóskiego, Pogodna, Prosta, Północna, Słoneczna, Sosnowa, Strefowa, Szeroka (numery parzyste od nr 50, numery nieparzyste od 7 ), Świerkowa, Zaciszna.

 

Rys historyczny

Idea powołania nowej parafii w Węgrowie wyszła od ks. bp. Antoniego P. Dydycza, który – mając na uwadze rozwój miasta, a przede wszystkim właściwą obsługę duszpasterską wiernych – postanowił powołać do istnienia nową placówkę kościelną. Z tego też względu z dniem 16 sierpnia 2005 r. oddelegował miejscowego wikariusza ks. Zbigniewa Bolewskiego do organizacji nowej parafii. Dokładnie po roku czasu do tego dzieła został oddelegowany ks. mgr Wiesław Niemyski. Motywy i plany budowy zostały przedstawione parafianom węgrowskim w Liście Pasterskim, który odczytano w niedzielę 24 grudnia 2006 r. Po nabyciu działki przy ul. Gdańskiej (nr geod. 5398/3), ks. bp. Antoni Dydycz z dniem 2 grudnia 2007 r. (Dekret L. 0810/2007) erygował w Węgrowie parafię św. Ojca Pio. Tymczasowym kościołem parafialnym stała się Bazylika Mniejsza w Węgrowie, a miejscem zamieszkania proboszcza plebania tejże parafii. Pierwszym proboszczem parafii św. Ojca Pio został mianowany – z dniem 2 grudnia 2007 r. – ks. mgr Wiesław Niemyski (L. 0812/2007), dotychczasowy wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP w Węgrowie. W dniu 5 maja 2009 r. złożył on w Kurii Diecezjalnej projekt koncepcyjny zespołu sakralnego i nowego kościoła pw. św. Ojca Pio w Węgrowie, autorstwa architekta Marka Przeździeckiego z Warszawy. Z dniem 29 listopada 2009 roku nastąpiła – na mocy dekretu ks. bp. Antoniego P. Dydycza z dnia 4 listopada 2009 roku – zmiana granic parafii w ramach reorganizacji granic parafii węgrowskich. Z dniem 26 maja 2010 roku rozpoczęto prace przy budowie kaplicy i plebanii, nad którymi czuwa obecny proboszcz ks. Wiesław Niemyjski. W dniu 23 września 2011 roku Antoni P. Dydycz dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod Centrum św. Ojca Pio istniejącej przy nowo powstającej parafii. Od 3 maja 2011 r. nabożeństwa są sprawowane w tymczasowej kaplicy pw. św. Ojca Pio.

Oprac. ks. dr Zbigniew Rostkowski

Wspólnoty parafialne
Apostolat Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”
Stowarzyszenie Żywego Różańca
Różaniec Rodziców za Dzieci
Aktualności

Z pasterską wizytą

„Z nadzieją spoglądamy na św. Ojca Pio - patrona waszej parafii, bo jesteśmy najgłębiej przekonani, że ten mistyk XX w. był całkowicie oddany…

X Jubileuszowy Hubertus Węgrowski – tradycja i dziedzictwo

14 października 2018 r. do Węgrowa licznie przybyli myśliwi, leśnicy, jeźdźcy oraz rolnicy Podlasia i Mazowsza, by wspólnie spotkać się na uroczystych obchodach ku czci św. Huberta, patrona ludzi lasu. Tegoroczny X Jubileuszowy Hubertus Węgrowski pod honorowym patronatem prof. Jana Szyszko wpisał się w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wydarzenia w parafii

Bierzmowanie

Kancelaria parafialna

Czynna od pon do sob w godzinach:

18:30-19:30

Msze Święte

Niedziele i święta:
8:00, 10:00, 12:00, 18:00, kaplica w szpitalu: 16:30
Święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
10:00, 18:00
Dni powszednie:
18:00

Inne nabożeństwa

Odpust:
23 września – św. O. Pio

Nabożeństwo adoracyjne:
przed odpustem św. O. Pio

Księża w parafii