Kuria diecezjalna

Kuria Diecezjalna

Adres

ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 78 08
e-mail: [email protected]

WIKARIUSZ GENERALNY

Ks. prał. dr Zbigniew Rostkowski
tel. 85/655 78 08
e-mail[email protected]
[email protected]

KANCELARIA

Kanclerz

Ks. prał. dr Zbigniew Rostkowski
tel. 85/655 78 08
e-mail: [email protected]
[email protected]

Notariusz

Ks. kan. dr Jarosław Rzymski
tel. 85/655 78 08
e-mail: [email protected]

Godziny otwarcia

Czynna:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 13:15

Nieczynna:
soboty
niedziele
dni ustawowo wolne od pracy

ponadto w roku 2023:

2 lutego – Ofiarowanie Pańskie
22 lutego – Środa Popielcowa
19 marca – Uroczystość św. Józefa
25 marca – Zwiastowanie Pańskie
6 kwietnia – Wielki Czwartek
7 kwietnia – Wieki Piątek
8 kwietnia – Wielka Sobota
2 maja – Dzień Flagi RP
29 maja – Uroczystość NMP Matki Kościoła – Patronki Diecezji
29 czerwca – Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
8 września – Święto Narodzenia NMP
2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

RZECZNIK PRASOWY

Ks. mgr lic. Marcin Gołębiewski
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 78 08
e-mail: [email protected]

CENTRUM INFORMACJI DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ

Dyrektor
Ks. mgr lic. Marcin Gołębiewski
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 78 08
e-mail[email protected]

DELEGAT BISKUPA DS. OCHRONY DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ks. kan. dr Sławomir Mazur
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
08-307 Skrzeszew 137

kom. 577 740 033
e-mail: [email protected]

  Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w Metropolii Białostockiej

  Deklaracja

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Ks. mgr lic. Marcin Gołębiewski
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
kom. 733 502 102
e-mail: [email protected]

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

Ekonom

Ks. kan. mgr Piotr Jurczak
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 78 08
kom. 535 300 551
e-mail:
[email protected]
[email protected]

Księgowość

S. Bożena Włodkowska FCM
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 78 08
kom. 884 022 444
e-mail: [email protected]

Godziny pracy: pon – sob, godz. 8.30 – 13.30

37 8092 0001 0035 6598 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Siemiatyczach

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO

Dyrektor

Ks. prał. dr Zbigniew Rostkowski
tel. 85/655 78 08
e-mail: [email protected]
[email protected]

Ceremoniarz Diecezjalny

Ks. prał. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
tel. 85/655 78 08
e-mail: [email protected]

Diecezjalny Ojciec Duchowny

ks. kan. dr Dariusz Kujawa

WYDZIAŁ KATECHEZY I SZKOLNICTWA KATOLICKIEGO

O Wydziale

Zadania i obowiązki Biskupa Diecezji Drohiczyńskiej w odniesieniu do katechezy sprawuje Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Do zadań Wydziału należy przede wszystkim (PDK 137):

 • nadzór merytoryczny i metodyczny nad katechetami,
 • sprawy personalne i organizacyjne dotyczące katechezy zarówno w szkole, jak i w parafii,
 • koordynacja szkolnego nauczania religii z katechezą sakramentalną w parafiach,
 • nadzór nad realizacją w parafiach planu katechetycznego diecezji, uwzględniającego również katechezę dorosłych,
 • nadzór nad organizacją rekolekcji dla dzieci i młodzieży,
 • inspirowanie działań duszpastersko-katechetycznych w diecezji,
 • organizacja kształcenia i dokształcania katechetów,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez biskupa diecezjalnego.
Dyrektor

Ks. kan. dr Krzysztof Mielnicki
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 78 08
e-mail: [email protected]

https://katecheza.drohiczynska.pl/

Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia"

Koordynator diecezjalny

Ks. kan. dr Krzysztof Mielnicki
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 78 08
e-mail: [email protected]

WWW

WYDZIAŁ MŁODZIEŻY

O Wydziale

Wydział Młodzieży to jednostka działania Kurii Diecezjalnej, której zadanie polega na koordynowaniu pracy młodzieży w ogólności na terenie diecezji. Celem jest dotarcie z inicjatywami do młodych ludzi, którzy będą mieli możliwość wyboru ruchów czy stowarzyszeń działających na terenie diecezji i docelowo przynależność do najbliższego sercu, aby móc z radością wyznawać swoją wiarę. Młodzież korzystając z możliwości jakie daje im Wydział Młodzieży, może aktywnie spędzać czas w ciągu całego roku, modlić się i tworzyć wspólnotę. Zadaniem Wydziału jest też stworzyć program duchowy i kalendarz wydarzeń diecezjalnych w celu umożliwienia młodzieży włączenia się w życie Kościoła diecezjalnego. Na czele Wydziału Młodzieży stoi Ksiądz Dyrektor, który odpowiada za organizację pracy i przekaz informacji do młodzieży i na parafie.

Dyrektor

Ks. dr Piotr Jarosiewicz
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
kom. 884 803 303
e-mail: [email protected]

SEKCJE WYDZIAŁU MŁODZIEŻY

Duszpasterz Służby Liturgicznej

Kierownik

Ks. mgr lic. Mateusz Gołoś
ul. Mickiewicza 61
17-100 Bielsk Podlaski
e-mail: [email protected]
www: www.dsldrohiczyn.pl

Piesza Pielgrzymka Diecezjalna na Jasną Górę

Kierownik

Ks. mgr Michał Siduniak
kom. 799 779 651
e-mail: [email protected]
www: www.doczestochowy.pielgrzymuj.pl
Archiwum: https://drohiczynska.pl/piesza-pielgrzymka-na-jasna-gore-archiwum

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA RODZIN

Dyrektor

Ks. kan. dr Piotr Arbaszewski
08-331 Zembrów 16
tel. 693 802 204
e-mail: [email protected] 

Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

Małgorzata Łukaszewicz – Ufnal
tel.
601 145 619

WYDZIAŁ DS. NOWEJ EWANGELIZACJI

Dyrektor

Ks. mgr Mateusz Roguski
ul. Strażacka 5
07-100 Węgrów

WWW

RADY I KOMISJE

Kolegium Konsultorów
 1. Ks. prał. dr Zbigniew Rostkowski
 2. Ks. prał. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
 3. Ks. prał. dr Jerzy Cudny
 4. Ks. prał. mgr Andrzej Krupa
 5. Ks. prał. mgr lic. Leszek Gardziński
 6. Ks. kan. mgr Zbigniew Domirski
Rada Kapłańska

Z urzędu

 1. Ks. kan. dr Mariusz Bartosiak
 2. Ks. prał. mgr lic. Leszek Gardziński
 3. Ks. kan. mgr Piotr Jurczak
 4. Ks. prał. dr Zbigniew Rostkowski
 5. Ks. prał. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL

Z nominacji

 1. Ks. prał. dr Jerzy Cudny
 2. Ks. kan. dr Zenon Czumaj
 3. Ks. prał. mgr Andrzej Krupa
 4. Ks. kan. dr Dariusz Kujawa
 5. Ks. kan. mgr Mirosław Łaziuk
 6. Ks. kan. dr Krzysztof Mielnicki
 7. Ks. kan. mgr Wiesław Niemyjski

Z wyboru

 1. Ks. mgr lic. Krzysztof Dobrogowski
 2. Ks. kan. mgr Zbigniew Domirski
 3. O. Szczepan Dzyr OFMCap.
 4. Ks. mgr Paweł Hryniewicki
 5. Ks. prał. dr Andrzej Jakubowicz
 6. Ks. kan. mgr Henryk Sączek
 7. Ks. prał. mgr Bogusław Kiszko
 8. Ks. kan. dr Jarosław Rzymski
Rada Duszpasterska

Powołana 15 października 2020 r. na okres pięciu lat

 1. Ks. kan. dr Piotr Arbaszewski – proboszcz, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin
 2. Ks. kan. dr Łukasz Gołębiewski – kapelan Biskupa Seniora Diecezji Drohiczyńskiej, dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
 3. Ks. dr Piotr Jarosiewicz – dyrektor Wydziału Młodzieży, diecezjalny asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
 4. Ks. kan. mgr Piotr Jurczak – ekonom Diecezji Drohiczyńskiej i dyrektor administracyjny Wyższego Seminarium Duchownego, dyrektor Domu św. Antoniego w Drohiczynie
 5. Ks. kan. mgr Roman Kowerdziej – proboszcz, moderator Wspólnot Maryjnych Diecezji Drohiczyńskiej
 6. Ks. dr Dariusz Kucharek – ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego, animator ds. powołań kapłańskich
 7. Ks. kan. dr Krzysztof Mielnicki – dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego
 8. Ks. mgr Mateusz Roguski – dyrektor Wydziału Nowej Ewangelizacji
 9. Ks. prał. dr Zbigniew Rostkowski – wikariusz generalny Diecezji Drohiczyńskiej, kanclerz i moderator Kurii Diecezjalnej
 10. Ks. prał. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL – rektor Wyższego Seminarium Duchownego, wikariusz biskupi ds. formacji stałej, osób życia konsekrowanego, działalności ruchów i stowarzyszeń kościelnych, duszpasterstwa liturgicznego
 11. Ks. dr Piotr Wójcik – diecezjalny asystent Akcji Katolickiej
 12. P. Mariusz Agiejczyk – nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka, Hajnówka
 13. P. Dawid Brzozowski – członek Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, Sokołów Podlaski
 14. P. Marcin Celiński – członek Drogi Neokatechumenalnej, Sokołów Podlaski
 15. P. Maria Dzierżanowska –prezes Akcji Katolickiej Diecezji Drohiczyńskiej, Drohiczyn
 16. P. Andrzej Koroś – dyrektor Szkoły Podstawowej, Kiełczew
 17. P. Dorota Koroś – katechetka, Kiełczew
 18. P. Andrzej Lewandowski – członek Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Bielsk Podlaski
 19. P. Phm. Sławomir Pasik, komendant Hufca ZHP Sokołów Podlaski
 20. P. Monika Piotrowska Śliwińska, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej, Bielsk Podlaski
 21. P. Renata Przewoźnik – diecezjalny moderator Kółek Żywego Różańca, Sokołów Podlaski
 22. S. Anna Rogulska – katechetka, Drohiczyn
 23. P. Magdalena Siwek- moderator regionu drohiczyńskiego Wspólnoty „Przyjaciele Oblubieńca”
 24. P. Halina Szymoniak – Ruch Domowy Kościół
 25. P. Waldemar Szymoniak – Ruch Domowy Kościół
 26. P. Andrzej Wronka – publicysta, działacz katolicki, Węgrów
 27. P. Natalia Zielińska – prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej
 28. P. Władysław Żero – prezes firmy PPUH Tarpol, Popławy
Rada ds. Ekonomicznych
 1. Ks. kan. dr Piotr Arbaszewski
 2. Ks. kan. mgr Zbigniew Domirski
 3. Ks. prał. dr Andrzej Jakubowicz
 4. Ks. prał. mgr Andrzej Krupa
 5. Ks. kan. dr Andrzej Lubowicki
 6. Ks. kan. dr Krzysztof Mielnicki
 7. Ks. kan. dr Jarosław Rzymski
Komisja Architektoniczno-Budowlana

Przewodniczący

Ks. prałat mgr. Andrzej Krupa

Członkowie  

 1. Ks. kan. dr Zenon Czumaj
 2. Ks. kan. mgr. Jarosław Górski
 3. Ks. kan. mgr Piotr Jurczak
 4. Ks. mgr Karol Lipczyński
 5. Pan Zbigniew Derewońko
 6. Pan Adam Głozak
Komisja Liturgiczna

Przewodniczący
Ks. prał. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL

Członkowie
Ks. kan. mgr Wiesław Niemyjski
Ks. kan. dr Jarosław Rzymski
Ks. dr Marcin Szymanik
Ks. kan. dr Tomasz Szmurło
Ks. mgr lic. Wojciech Wysocki

Kapituła Medalu Benemerenti Diecezji Drohiczyńskiej

Przewodniczący

ks. prał. Zbigniew Rostkowski – Wikariusz Generalny i Kanclerz Kurii Diecezjalnej

Członkowie:

 1. Ks. prał. Tadeusz Syczewski – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie
 2. Ks. prał. Andrzej Krupa – Proboszcz Parafii Konkatedralnej i Dziekan Drohiczyńskiej Kapituły Katedralnej
 3. Ks. kan. Zbigniew Domirski – Proboszcz Parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim
 4. Ks. prał. Andrzej Jakubowicz – Proboszcz i Dziekan Sarnacki
 5. Ks. kan. Bohdan Sawicki – Proboszcz Parafii św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach
 6. Ks. kan. Henryk Sączek – Proboszcz Parafii Liw i Wicedziekan Węgrowski

Statut Medalu Benemerenti

DUSZPASTERSTWA

Delegat Biskupa Drohiczyńskiego ds. misji oraz dyrektor diecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych

Ks. mgr Mirosław Puchacz
Miejsce pracy – zobacz

Delegat Biskupa Drohiczyńskiego odpowiedzialny za celebrację Mszy św. wg Missale Romanum z 1962 r.

Ks. dr Rafał Pokrywiński
ul. Kościelna 10 A
17-312 Drohiczyn
tel. 85 655 70 79

Ekumeniczne

Ks. dr Rafał Pokrywiński
ul. Kościelna 10 a
17-312 Drohiczyn

Głuchoniemych

Ks. kan. Henryk Kosz
ul. Bielska 1
17-315 Grodzisk k. Siemiatycz
tel. 85/656 80 12

Harcerzy

Ks. mgr Piotr Pędzich
Miejsce pracy – zobacz.

Honorowych Dawców Krwi

Ks. kan. dr Łukasz Gołębiewski
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 78 08 (centrala)
e-mail: [email protected]

Kobiet

Ks. kan. dr Piotr Arbaszewski
08-331 Zembrów 16
tel. 25/787 42 62

Leśników

RDLP w Białymstoku
Ks. kan. mgr Józef Poskrobko
07-319 Prostyń 137
tel. 29/644 90 90

RDLP w Warszawie
Ks. dr Tomasz Duszkiewicz
ul. Kraszewskiego 4
17-312 Drohiczyn

Ludzi Pracy

Ks. Józef Grzeszczuk
Miejsce pracy – zobacz

Maryjne

Ks. kan. mgr Roman Kowerdziej

Myśliwych

Ks. kan. mgr Józef Poskrobko
07-319 Prostyń 137
tel. 29/644 90 90

Zastępca
Ks. dr Tomasz Duszkiewicz
ul. Kraszewskiego 4
17-312 Drohiczyn

Nauczycieli

Ks. dr Robert Grzybowski
17-120 Poletyły 48

Niewidomych

Ks. kan. mgr lic. Jarosław Kuźmicki 
Miejsce pracy – zobacz

Organistów

Ks. mgr lic. Błażej Samociuk

Policji

Ks. mgr Adam Bogdanowicz
ul. Broniewskiego 34
07-132 Ostrówek
tel. 25/675 53 30

Ks. prał. mgr Zbigniew Niemyjski
ul. Ściegiennego 7
17-200 Hajnówka
tel. 85/682 22 50

Powołań Kapłańskich

Ks. kan. dr Dariusz Kucharek
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 78 08

Prawników

Ks. dr Paweł Badura
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 78 08

Rolników

Ks. Adam Parzonka
Miejsce pracy – zobacz

Służby Zdrowia

Ks. kan. mgr lic. Jarosław Kuźmicki
Miejsce pracy – zobacz

Sportowców

Ks. mgr Krzysztof Domaraczeńko
ul. 1 Maja 76
17-240 Czeremcha
tel. 85/685 00 13

Strażaków

Ks. kan. mgr Wiesław Niemyjski
ul. Kościelna 10 a
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 70 79

Sybiraków

Ks. mgr Robert Figura
Miejsce pracy – zobacz

Środowisk Twórczych

Ks. kan. mgr lic. Mieczysław Rzepniewski
17-120 Klichy 2A
tel. 85/737 34 14

Trzeźwościowe

Ks. kan. dr Tomasz Szmurło
Szkopy 7
08-307 Repki
tel.

Wędkarzy

O. Honoriusz Lisowski OFMCap.
08-220 Serpelice 89
tel. 83/359 81 52

Więźniów

Ks. kan. mgr Zygmunt Bronicki
ul. 3 Maja 65
17-200 Hajnówka
tel. 85/679 60 35

Związku Hodowców Koni

Ks. dr Andrzej Ulaczyk
Miejsce pracy – zobacz