Kuria diecezjalna

Kuria Diecezjalna


Adres

ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 78 08; wew. 7000
85/655 70 01
fax 85/655 80 04
e-mail: [email protected]

WIKARIUSZ GENERALNY


Ks. prał. dr Zbigniew Rostkowski
tel. 85/655 78 08 wew. 7310
85/655 70 01
e-mail[email protected]
[email protected]

KANCELARIA


Kanclerz

Ks. prał. dr Zbigniew Rostkowski
tel. 85/655 78 08 wew. 7310
85/655 70 01
e-mail: [email protected]
[email protected]

Notariusz

Ks. kan. dr Jarosław Rzymski
tel. 85/655 78 08 wew. 7300
85/655 80 04
e-mail: [email protected]

Godziny otwarcia

Czynna:
od poniedziałku do soboty w godz. 8:30 – 13:15

(w soboty dyżuruje jeden pracownik)

Nieczynna:
niedziele
dni ustawowo wolne od pracy
soboty lipca i sierpnia

ponadto w roku 2020:

26 marca – Środa Popielcowa
19 marca – Uroczystość św. Józefa
25 marca – Zwiastowanie Pańskie
9 kwietnia – Wielki Czwartek
10 kwietnia – Wieki Piątek
11 kwietnia – Wielka Sobota
2 maja – Uroczystość NMP Królowej Polski
1 czerwca – Uroczystość NMP Matki Kościoła – Patronki Diecezji
29 czerwca – Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
6 sierpnia – Przemienienie  Pańskie
2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia

RZECZNIK PRASOWY


Ks. mgr lic. Marcin Gołębiewski
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 78 08 wew. 7410
kom. 505 983 092
e-mail: [email protected]

CENTRUM INFORMACJI DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ

Dyrektor
Ks. mgr lic. Marcin Gołębiewski
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 78 08 wew. 7410
kom. 505 983 092
e-mail[email protected]

DELEGAT BISKUPA DS. OCHRONY DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Ks. kan. dr Sławomir Mazur
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
Skrzeszew 137
08-307 Repki

kom. 577 740 033
e-mail: [email protected]

  Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w Metropolii Białostockiej

  Deklaracja

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH


Ks. mgr lic. Tomasz Przewoźny
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
kom. 692 873 827
e-mail: [email protected]

WYDZIAŁ EKONOMICZNY


Ekonom

Ks. kan. mgr Piotr Jurczak
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 78 08 (centrala)
kom. 535 300 551
e-mail:
[email protected]
[email protected]

Księgowość

S. Bożena Włodkowska FCM
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 78 08 wew. 7530
tel. 85/307 64 45
kom. 884 022 444
e-mail: [email protected]

Godziny pracy: pon – sob, godz. 8.30 – 13.30

37 8092 0001 0035 6598 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Siemiatyczach

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO


Dyrektor

Ks. prał. dr Zbigniew Rostkowski
tel. 85/655 78 08 wew. 7310
85/655 70 01
e-mail: [email protected]
[email protected]

Ceremoniarz Diecezjalny

Ks. prał. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
tel. 85/655 78 08 wew. 7370
85/655 70 46
e-mail: [email protected]

Diecezjalny Ojciec Duchowny

ks. kan. dr Dariusz Kujawa
ul. Wojska Polskiego 66
17 – 100 Bielsk Podlaski

WYDZIAŁ KATECHEZY I SZKOLNICTWA KATOLICKIEGO


O Wydziale

Zadania i obowiązki Biskupa Diecezji Drohiczyńskiej w odniesieniu do katechezy sprawuje Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Do zadań Wydziału należy przede wszystkim (PDK 137):

 • nadzór merytoryczny i metodyczny nad katechetami,
 • sprawy personalne i organizacyjne dotyczące katechezy zarówno w szkole, jak i w parafii,
 • koordynacja szkolnego nauczania religii z katechezą sakramentalną w parafiach,
 • nadzór nad realizacją w parafiach planu katechetycznego diecezji, uwzględniającego również katechezę dorosłych,
 • nadzór nad organizacją rekolekcji dla dzieci i młodzieży,
 • inspirowanie działań duszpastersko-katechetycznych w diecezji,
 • organizacja kształcenia i dokształcania katechetów,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez biskupa diecezjalnego.
Dyrektor

Ks. kan. dr Krzysztof Mielnicki
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 78 08 wew. 7040
e-mail: [email protected]

https://katecheza.drohiczynska.pl/

Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia"

Koordynator diecezjalny

Ks. kan. dr Krzysztof Mielnicki
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 78 08 wew. 7040
e-mail: [email protected]

WWW

WYDZIAŁ MŁODZIEŻY


O Wydziale

Wydział Młodzieży to jednostka działania Kurii Diecezjalnej, której zadanie polega na koordynowaniu pracy młodzieży w ogólności na terenie diecezji. Celem jest dotarcie z inicjatywami do młodych ludzi, którzy będą mieli możliwość wyboru ruchów czy stowarzyszeń działających na terenie diecezji i docelowo przynależność do najbliższego sercu, aby móc z radością wyznawać swoją wiarę. Młodzież korzystając z możliwości jakie daje im Wydział Młodzieży, może aktywnie spędzać czas w ciągu całego roku, modlić się i tworzyć wspólnotę. Zadaniem Wydziału jest też stworzyć program duchowy i kalendarz wydarzeń diecezjalnych w celu umożliwienia młodzieży włączenia się w życie Kościoła diecezjalnego. Na czele Wydziału Młodzieży stoi Ksiądz Dyrektor, który odpowiada za organizację pracy i przekaz informacji do młodzieży i na parafie.

Dyrektor

Ks. dr Piotr Jarosiewicz
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 77 55
kom. 518 345 040
e-mail: [email protected]


SEKCJE WYDZIAŁU MŁODZIEŻY


LSO i Biel Procesyjna

Kierownik

Ks. mgr lic. Marcin Szymanik
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 78 07 wew. 7360
85/307 04 51
e-mail: [email protected]

Ks. mgr Sylwester Falkowski
ul. Brańska 4
17-132 Topczewo
kom. 603 986 454
e-mail: [email protected]

www.lso-drohiczyn.pl

Piesza Pielgrzymka Diecezjalna na Jasną Górę

Kierownik

Ks. mgr Andrzej Falkowski
ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki 2
07-100 Węgrów
e-mail: [email protected]

Zastępca

Ks. kan. mgr Piotr Jurczak
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/787 78 08 (centrala)
kom. 535 300 551
e-mail: [email protected]

Młodzieżowe Organizacje Katolickie

Kierownik

Ks. kan. dr Andrzej Lubowicki
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
kom. 507 062 069
e-mail[email protected]

Świeckie Organizacje Młodzieżowe

Kierownik

Ks. mgr Piotr Pędzich
ul. Kilińskiego 1
08-220 Sarnaki
e-mail[email protected]

Zastępca

Ks. mgr Krzysztof Janowic
Perlejewo 34
17-322 Perlejewo
tel. 85/657 85 04
e-mail: [email protected]

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA RODZIN


Dyrektor

Ks. kan. dr Piotr Arbaszewski
08-331 Zembrów 16
tel. 25/787 42 62
e-mail: [email protected]

Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

Małgorzata Łukaszewicz – Ufnal

e-mail: [email protected]

WYDZIAŁ DS. NOWEJ EWANGELIZACJI


Dyrektor

Ks. dr Robert Grzybowski
17 – 120 Poletyły 48

WWW

RADY I KOMISJE


Kolegium Konsultorów
 1. Ks. prał. dr Zbigniew Rostkowski
 2. Ks. prał. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
 3. Ks. prał. dr Jerzy Cudny
 4. Ks. prał. mgr Andrzej Krupa
 5. Ks. prał. mgr lic. Leszek Gardziński
 6. Ks. kan. mgr Zbigniew Domirski
Rada Kapłańska

Z urzędu

 1. Ks. prał. dr Zbigniew Rostkowski
 2. Ks. prał. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
 3. Ks. prał. dr Jerzy Cudny
 4. Ks. prał. mgr Andrzej Krupa
 5. Ks. prał. mgr lic. Leszek Gardziński

Z nominacji

 1. Ks. kan. dr Krzysztof Mielnicki
 2. Ks. kan. mgr Mirosław Łaziuk
 3. Ks. kan. dr Zenon Czumaj
 4. Ks. kan. dr Dariusz Kujawa
 5. Ks. kan. mgr Wiesław Niemyjski

Z wyboru

 1. Ks. kan. mgr Henryk Sączek
 2. Ks. prał. dr Andrzej Jakubowicz
 3. Ks. mgr lic. Krzysztof Dobrogowski
 4. Ks. kan. mgr Zbigniew Domirski
 5. Ks. kan. dr Jarosław Rzymski
 6. Ks. prał. mgr Bogusław Kiszko
 7. Ks. mgr lic. Wojciech Ryczkowski
 8. Ks. mgr Paweł Hryniewicki
 9. Ks. mgr Grzegorz Radziszewski SDB
Rada Duszpasterska

Powołana 15 października 2020 r. na okres pięciu lat

 1. Ks. kan. dr Piotr Arbaszewski – proboszcz, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin
 2. Ks. kan. dr Łukasz Gołębiewski – kapelan Biskupa Seniora Diecezji Drohiczyńskiej, dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
 3. Ks. dr Robert Grzybowski – dyrektor Wydziału Nowej Ewangelizacji, diecezjalny duszpasterz nauczycieli
 4. Ks. dr Piotr Jarosiewicz – dyrektor Wydziału Młodzieży, diecezjalny asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
 5. Ks. kan. mgr Piotr Jurczak – ekonom Diecezji Drohiczyńskiej i dyrektor administracyjny Wyższego Seminarium Duchownego, dyrektor Domu św. Antoniego w Drohiczynie
 6. Ks. kan. mgr Roman Kowerdziej – proboszcz, moderator Wspólnot Maryjnych Diecezji Drohiczyńskiej
 7. Ks. dr Dariusz Kucharek – ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego, animator ds. powołań kapłańskich
 8. Ks. kan. dr Krzysztof Mielnicki – dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego
 9. Ks. prał. dr Zbigniew Rostkowski – wikariusz generalny Diecezji Drohiczyńskiej, kanclerz i moderator Kurii Diecezjalnej
 10. Ks. prał. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL – rektor Wyższego Seminarium Duchownego, wikariusz biskupi ds. formacji stałej, osób życia konsekrowanego, działalności ruchów i stowarzyszeń kościelnych, duszpasterstwa liturgicznego
 11. Ks. dr Piotr Wójcik – diecezjalny asystent Akcji Katolickiej
 12. P. Mariusz Agiejczyk – nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka, Hajnówka
 13. P. Dawid Brzozowski – członek Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, Sokołów Podlaski
 14. P. Marcin Celiński – członek Drogi Neokatechumenalnej, Sokołów Podlaski
 15. P. Maria Dzierżanowska –prezes Akcji Katolickiej Diecezji Drohiczyńskiej, Drohiczyn
 16. P. Paulina Gontarz, członek Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca, Miedzna
 17. P. Andrzej Koroś – dyrektor Szkoły Podstawowej, Kiełczew
 18. P. Dorota Koroś – katechetka, Kiełczew
 19. P. Andrzej Lewandowski – członek Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Bielsk Podlaski
 20. P. Phm. Sławomir Pasik, komendant Hufca ZHP Sokołów Podlaski
 21. P. Monika Piotrowska Śliwińska, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej, Bielsk Podlaski
 22. P. Renata Przewoźnik – diecezjalny moderator Kółek Żywego Różańca, Sokołów Podlaski
 23. S. Anna Rogulska – katechetka, Drohiczyn
 24. P. Mateusz Stefaniuk – prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej
 25. P. Katarzyna Ślusarz – Ruch Domowy Kościół, Ogrodniki
 26. P. Sławomir Ślusarz – Ruch Domowy Kościół, Ogrodniki
 27. P. Andrzej Wronka – publicysta, działacz katolicki, Węgrów
 28. P. Władysław Żero – prezes firmy PPUH Tarpol, Popławy
Rada ds. aktualnych zagadnień moralnych, duchowych i prawnych
 1. Ks. kan. dr Zbigniew Jancewicz
 2. Ks. kan. dr Sławomir Mazur
 3. Ks. dr Dariusz Kucharek
 4. Ks. dr Piotr Wójcik
Rada ds. Ekonomicznych
 1. Ks. kan. dr Piotr Arbaszewski
 2. Ks. kan. mgr Zbigniew Domirski
 3. Ks. prał. dr Andrzej Jakubowicz
 4. Ks. prał. mgr Andrzej Krupa
 5. Ks. kan. dr Andrzej Lubowicki
 6. Ks. kan. dr Krzysztof Mielnicki
 7. Ks. kan. dr Jarosław Rzymski

Komisja Architektoniczno-Budowlana

Przewodniczący

Ks. prałat mgr. Andrzej Krupa

Członkowie  

 1. Ks. kan. dr Zenon Czumaj
 2. Ks. kan. mgr. Jarosław Górski
 3. Ks. kan. mgr Piotr Jurczak
 4. Ks. mgr Karol Lipczyński
 5. Pan Zbigniew Derewońko
 6. Pan Adam Głozak
Komisja Liturgiczna

Przewodniczący
Ks. prał. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL

Członkowie
Ks. kan. mgr Wiesław Niemyjski
Ks. kan. dr Jarosław Rzymski
Ks. mgr Marcin Szymanik
Ks. dr Tomasz Szmurło
Ks. mgr lic. Wojciech Wysocki

Komisja Personalna

Członkowie

 1. Ks. prał. dr Jerzy Cudny – oficjał Sądu Biskupiego
 2. Ks. prał. mgr lic. Leszek Gardziński – proboszcz par. Wniebowzięcia NMP w Węgrowie
 3. Ks. prał. mgr Andrzej Krupa
 4. Ks. kan. dr Andrzej Lubowicki
 5. Ks. kan. dr Krzysztof Mielnicki – dyrektor Wydziału Katechezy
 6. Ks. prał. dr Zbigniew Rostkowski – wikariusz generalny
 7. Ks. prał. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL – rektor WSD
 8. Ks. kan. dr Roman Szmurło – proboszcz parafii w Łochowie

Konsultorzy

 1. Ks. kan. mgr Piotr Jurczak – ekonom diecezjalny, dyrektor administracyjny WSD
 2. Ks. kan. dr Jarosław Rzymski – notariusz Kurii Diecezjalnej
Kapituła Medalu Benemerenti Diecezji Drohiczyńskiej

Przewodniczący

ks. prał. Zbigniew Rostkowski – Wikariusz Generalny i Kanclerz Kurii Diecezjalnej

Członkowie:

 1. Ks. prał. Tadeusz Syczewski – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie
 2. Ks. prał. Andrzej Krupa – Proboszcz Parafii Konkatedralnej i Dziekan Drohiczyńskiej Kapituły Katedralnej
 3. Ks. kan. Zbigniew Domirski – Proboszcz Parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim
 4. Ks. prał. Andrzej Jakubowicz – Proboszcz i Dziekan Sarnacki
 5. Ks. kan. Bohdan Sawicki – Proboszcz Parafii św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach
 6. Ks. kan. Henryk Sączek – Proboszcz Parafii Liw i Wicedziekan Węgrowski

Statut Medalu Benemerenti

DUSZPASTERSTWA


Ekumeniczne

Ks. dr Rafał Pokrywiński
ul. Kościelna 10 a
17-312 Drohiczyn

Głuchoniemych

Ks. kan. Henryk Kosz
ul. Bielska 1
17-315 Grodzisk k. Siemiatycz
tel. 85/656 80 12

Harcerzy

Ks. mgr Piotr Pędzich
ul. Kościelna 2
08-220 Sarnaki
tel. 83/359 92 66

Honorowych Dawców Krwi

Ks. kan. dr Łukasz Gołębiewski
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 78 08 (centrala)
e-mail: [email protected]

Kobiet

Ks. kan. dr Piotr Arbaszewski
08-331 Zembrów 16
tel. 25/787 42 62

Kolejarzy

Ks. Andrzej Kiersnowski
ul. Mickiewicza 61
17-100 Bielsk Podlaski
tel.

Kombatantów
Leśników

Ks. kan. mgr Józef Poskrobko
07-319 Prostyń 137
tel. 29/644 90 90

Ludzi Pracy

Ks. Józef Grzeszczuk
ul. Kościelna 13
17-300 Siemiatycze 3
tel. 85/655 00 35

Maryjne

Ks. kan. mgr Roman Kowerdziej

tel. 86/277 66 03

Misyjne

Ks. mgr lic. Wojciech Piotrowski

tel. 
e-mail: [email protected]

Myśliwych

Ks. kan. mgr Józef Poskrobko
07-319 Prostyń 137
tel. 29/644 90 90

Nauczycieli

Ks. dr Robert Grzybowski
17-120 Poletyły 48

Niewidomych

Ks. kan. mgr lic. Jarosław Kuźmicki 
ul. 3 Maja 2
17-300 Siemiatycze
tel. 85/655 64 25

Organistów

Ks. kan. mgr Wiesław Niemyjski
ul. Kościelna 10 a
17 – 312 Drohiczyn
tel. 85/655 70 79

Policji

Ks. mgr Adam Bogdanowicz
ul. Broniewskiego 34
07-132 Ostrówek
tel. 25/675 53 30

Ks. prał. mgr Zbigniew Niemyjski
ul. Ściegiennego 7
17-200 Hajnówka
tel. 85/682 22 50

Powołań Kapłańskich

Ks. dr Dariusz Kucharek
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 78 08 wew. 7490
85/307 04 59

Prawników

Ks. dr Zdzisław Jancewicz
ul. Radzyńska 3
20-850 Lublin
tel. 81/742 79 71 wew. 31

Przedsiębiorców i organizatorów życia gospodarczego

Ks. kan. mgr Piotr Jurczak
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/787 78 08 (centrala)
e-mail: [email protected]

Rolników

Ks. kan. Antoni Sieczkiewicz
08-331 Grodzisk 4
tel. 25/787 41 24

Służby Zdrowia

Ks. kan. mgr lic. Jarosław Kuźmicki
ul. 3 Maja 2
17-300 Siemiatycze
tel. 85/655 64 25

Sportowców

Ks. mgr Krzysztof Domaraczeńko
ul. 1 Maja 76
17-240 Czeremcha
tel. 85/685 00 13

Strażaków

Ks. kan. mgr Wiesław Niemyjski
ul. Kościelna 10 a
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 70 79

Sybiraków

Ks. mgr Robert Figura
ul. Kościelna 6 a
08-320 Sterdyń
tel.

Środowisk Twórczych

Ks. kan. mgr lic. Mieczysław Rzepniewski
17-120 Klichy 2A
tel. 85/737 34 14

Trzeźwościowe

Ks. dr Tomasz Szmurło
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 78 08

Wędkarzy

O. Honoriusz Lisowski OFMCap.
08-220 Serpelice 89
tel. 83/359 81 52

Więźniów

Ks. kan. mgr Zygmunt Bronicki
ul. 3 Maja 65
17-200 Hajnówka
tel. 85/679 60 35

Związku Hodowców Koni

Ks. dr Andrzej Ulaczyk
ul. Piórkowska 16
17-132 Wyszki
tel. 85/737 11 27