Dla duchowieństwa

Pomoce duszpasterskie

  • Docelowo w tym miejscu znajdą się materiały katechetyczne, homiletyczne, pomoce duszpasterskie do pobrania i wykorzystania. Podobnie jak w zakładce powyżej jest to miejsce, które mogą współtworzyć wszyscy, przesyłając swoje materiały duszpasterskie.

Do pobrania

  • Podobnie jak w zakładce Kurialnej, tak i w tym miejscu będzie można pobrać dokumenty, formularze, listy i komunikaty.