Sąd Biskupi

ADRES

ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel.: 85/307 03 85
e-mailtribunal3@drohiczynska.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek – piątek: 8:30 – 13:30
Konsultacje w sprawach dotyczących procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa udzielane są w Kancelarii Sądu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

URZĘDNICY

Wikariusz Sądowy (oficjał)
Ks. kan. dr Mariusz Bartosiak
tel.: 85/307 03 44
e-mail: tribunal@drohiczynska.pl

Wiceoficjał
Ks. kan. mgr lic. Mirosław Łaziuk
tel.: 85/307 03 53
e-mail: tribunal-2@drohiczynska.pl

Rzecznik sprawiedliwości
Ks. kan. dr Zdzisław Jancewicz

Obrońca węzła
Ks. kan. dr Zdzisław Jancewicz

Notariusz
Ks. dr Paweł Badura
tel. 85/307 03 85
e-mail: tribunal3@drohiczynska.pl

Ks. kan. mgr Krzysztof Żero

Audytor
Ks. mgr lic. Łukasz Borzęcki

SĘDZIOWIE

Ks. kan. dr Mariusz Bartosiak

Ks. mgr lic. Łukasz Borzęcki

Ks. prał. dr Jerzy Cudny

Ks. prał. dr Mieczysław Głowacki

Ks. prał. prof. dr hab. Edward Jarmoch

Ks. kan. mgr lic. Mirosław Łaziuk

Ks. prał. mgr lic. Leon Pawluk

Ks. płk mgr lic. Bogdan Radziszewski

ADWOKACI

dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
mgr lic. Arkadiusz Kosyl

DOKUMENTY

Aby rozpocząć proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Kancelarii Sądu następujące dokumenty:

  1. Skarga powodowa
  2. Świadectwo ślubu
  3. Odpis wyroku z cywilnej sprawy rozwodowej
  4. Inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy