Sąd Biskupi

O SĄDZIE

Po utworzeniu Diecezji Drohiczyńskiej w 1991 r. i poszerzeniu jej granic w 1992 r. zaistniała potrzeba ustanowienia własnego Sądu Biskupiego. Do czasu jego powołania wszelkie sprawy rozpatrywał Sąd Biskupi w Siedlcach (od 1952 r.). Dekretem z dnia 9 września 1993 pierwszy biskup drohiczyński ks. Władysław Jedruszuk erygował Sąd Biskupi, którego siedzibą stał się gmach Kurii Diecezjalnej. Pierwszym oficjałem został mianowany ówczesny kanclerz Kurii Polowej ks. dr Andrzej Dzięga – obecny Ordynariusz Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. W skład Sądu weszli sędziowie diecezji drohiczyńskiej, lubelskiej, łomżyńskiej i siedleckiej. Notariuszem został ks. Mirosław Łaziuk.

Uroczysta Sesja Inauguracyjna Sądu, połączona z zaprzysiężeniem wszystkich pracowników, odbyła się 4 grudnia 1993 r. Świadkami tego wydarzenia, oprócz miejscowego duchowieństwa z ks. bpem Władysławem Jędruszukiem, byli: ks. abp Józef Kowalczyk – Nuncjusz Apostolski w Polsce oraz ks. abp Stanisław Szymecki – Metropolita Białostocki.

ADRES

ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel.: 85/307 03 85
e-mail[email protected]

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek – piątek: 8:30 – 13:30
Konsultacje w sprawach dotyczących procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa udzielane są w Kancelarii Sądu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

URZĘDNICY

Wikariusz Sądowy (oficjał)
Ks. kan. dr Mariusz Bartosiak
tel.: 85/307 03 44
e-mail: [email protected]

Wiceoficjał
Ks. kan. mgr lic. Mirosław Łaziuk
tel.: 85/307 03 53
e-mail: [email protected]

Rzecznik sprawiedliwości
Ks. kan. dr Zdzisław Jancewicz

Obrońca węzła
Ks. kan. dr Zdzisław Jancewicz

Notariusz
Ks. dr Paweł Badura
tel. 85/307 03 85
e-mail: [email protected]

Ks. kan. mgr Krzysztof Żero

Audytor
Ks. mgr lic. Łukasz Borzęcki

SĘDZIOWIE

Ks. kan. mgr Jan Arseniuk

Ks. kan. dr Mariusz Bartosiak

Ks. mgr lic. Łukasz Borzęcki

Ks. prał. dr Jerzy Cudny

Ks. prał. dr Mieczysław Głowacki

Ks. prał. prof. dr hab. Edward Jarmoch

Ks. kan. mgr lic. Mirosław Łaziuk

Ks. prał. mgr lic. Leon Pawluk

Ks. kan. dr Edward Sitnik – Sędzia diecezjalny z prawem przewodniczenia

ADWOKACI

dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL

DOKUMENTY

Aby rozpocząć proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Kancelarii Sądu następujące dokumenty:

  1. Skarga powodowa
  2. Świadectwo ślubu
  3. Odpis wyroku z cywilnej sprawy rozwodowej
  4. Inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy