WĘGRÓW – Parafia św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy

O parafii

Dane o parafii:
Założona: 1994 r.
Erygowana: 1994 r.
Mieszkańców: 3947
Katolików: 3877

Punkty duszpasterskie:
– kościół parafialny
– kaplica w Jartyporach pw. Miłosierdzia Bożego

Do parafii należą:
Węgrów – ulice: 11 listopada, Al. Siedlecka, Barbasiewicza, Broniewskiego, Bukowa, Dębowa, Gajowa, Glinki, Głowackiego, Jana Pawła II, Karpowicza, Kilińskiego, Klasztorna, Kleeberga, Kołłątaja, Kosynierów, Kościuszki (4-106, 19-197), Kowalska, Krasickiego, Leśna, Łubieńskich, Malinowa, Nowiny (6-48, 7-47), Ogrodowa, Parkowa, Piwna (37-55, 52-60), Połaniecka (nr 37; 35; 52-60), Racławicka, Szamoty, Szeroka (nr 1-50 włącznie), Szkolna, Traugutta, Wesoła, Wiejska, Wierzbowa, Willowa, Wiśniowa, Wspólna, Zwycięstwa (11-95, 20-100), Żagana;

Jartypory, Kolonie Zelce, Nowiny, Warchoły.

Rys historyczny

Hrabia Jan Kazimierz Krasiński h. Ślepowron (1607-1669), dziedzic dóbr węgrowskich, podskarbi wielki koronny (1658-1669), dnia 27 czerwca 1668 roku zadeklarował ojcom reformatom kongregacji warszawskiej nową fundację w Węgrowie. W dniu 11 sierpnia 1673 roku ks. Tomasz Leżeński/Leżyński h. Nałęcz (ok. 1603-1675), biskup łucki (1667-1675), wydał dokument zatwierdzający fundację kościoła i klasztoru w Węgrowie. Sejm koronacyjny w 1674 roku zatwierdził fundację klasztoru. Dnia 9 maja 1675 roku zostały zakupione place i wytyczone granice posiadłości. W ślad za tym postawiono najpierw drewniany kościół, a następnie murowany klasztor, którego budowę zakończono w 1693 roku. W tymże roku 25 czerwca ks. Paweł Konstanty Dubrawski (ok. 1649-1714), dziekan kapituły przemyskiej, późniejszy biskup tytularny Lorea (5 października 1699 r.) sufragan przemyski (1699-1714) i wikariusz kapitulny diecezji łuckiej (1701-1703), wydał zgodę na budowę murowanego kościoła. Kamień węgielny został położony 29 czerwca 1693 roku.

Budowę kościoła pw. św. Piotra z Alkanary i św. Antoniego z Padwy ukończono w 1705 roku. Jego projektantem był prawdopodobnie architekt królewski (1672) Tylman z Gameren Gamerski (ok. 1632-1706), a wykonawcą włoski architekt Carlo Ceroni (ok. 1647-1721). Wnętrze kościoła zostało ozdobione polichromią, którą wykonał w latach 1706-1711 florencki malarz Michał Anioł Palloni (1637-ok. 1713), malarz nadworny (1688). Świątynię konsekrował 26 maja 1711 roku ks. Aleksander Benedykt z Wyhowa Wyhowski (1649-1714), biskup łucki (1703-1714). W Niedzielę piątą po Świątkach w dzień św. Bonawentury, czyli 14 lipca 1715 roku odbyło się uroczyste zakończenie budowy i przekazanie ojcom reformatom nowego kościoła przez syna fundatora – Jana Bonawenturę (Dobrogosta) hr. Krasińskiego (1639-1717), wojewodę płockiego (1688-1717). Jednocześnie w latach 1706-1715 wzniesiono murowany klasztor, kosztem wspomnianego Jana Bonawentury hr. Krasińskiego.

W ramach represji po Powstaniu Styczniowym w 1865 roku klasztor został zamknięty, a w 1867 roku oddany rosyjskiemu Ministerstwu Oświaty. Dzięki staraniom ks. Stanisława Broniszewskiego, w latach 1883-1884 kościół został gruntownie odrestaurowany. W 1892 roku naczelnik powiatu Wasyl Laurentowicz Kotow, były uczestnik wojny krymskiej (1853-1856) i prześladowca powstańców styczniowych (1863), urządził cerkiew prawosławną na pierwszym piętrze gmachu klasztornego. W późniejszym okresie mieściła się tutaj szkoła i straż pożarna. W roku 1922 reformaci zrzekli się własności na rzecz diecezji podlaskiej.

Przez długie lata kościół ten funkcjonował jako filialny w stosunku do parafii węgrowskiej. W 1970 roku został podniesiony do rangi kościoła rektoralnego – szkolnego. Dekretem z dnia 1 marca 1994 roku ks. Władysław Jędruszuk (1918-1994), biskup drohiczyński (1991-1994), erygował samodzielną jednostkę kościelną. Nową parafię proklamował dnia 30 lipca 1994 roku ks. Antoni P. Dydycz, biskup drohiczyński. Pierwszym proboszczem został mianowany ks. kan. Zbigniew Latosi – wieloletni rektor tejże świątyni i prefekt szkół średnich w Węgrowie. W 2011 roku przy parafii powstało Katolickie Przedszkole św. Antoniego.

Z parafii poreformackiej pochodzi ks. dr Józef Wysocki, biskup pomocniczy diecezji elbląskiej.

Kaplica:
Jartypory – Punkt duszpasterski powstał dzięki staraniom ks. Jana Iwaniuka (1917-1985), proboszcza węgrowskiego w latach 1968-1985. Kolejny proboszcz (1985-1997) ks. prał. Edward Domański (1927-1997) zbudował w latach 1985-1988 nową, murowaną kaplicę pw. Miłosierdzia Bożego, którą dnia 2 lipca 1989 roku poświęcił ks. Jan Mazur, biskup siedlecki czyli podlaski (1968-1996).

Oprac. ks. dr Zbigniew Rostkowski

Wspólnoty parafialne
Apostolat Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”
Domowy Kościół
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Odnowa w Duchu Świętym
Parafialny Zespół Caritas
Stowarzyszenie Żywego Różańca
Wspólnota Drogi Neokatechumenalnej
Aktualności

Rajd rowerowy  

W niedzielę 17 września 2023 r. placyk przy wjeździe na Stadion w Węgrowie zaludnił się barwnym tłumem rowerzystów podczas II Rajd Rowerowego Szlakiem Doliny Liwca.

Niedziela pod znakiem gitary

Wspaniałe granie, pełne swobodnej improwizacji opartej na rzetelnie przygotowanych kompozycjach to największe walory niedzielnego koncertu, który odbył się 17 września 2023 r. w Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie.

Powrót do przedwojennej Warszawy

To była muzyczna podróż do Warszawy z lat 30-tych, zwaną europejską stolicą tanga. W klimat tamtych czasów 9 września 2023 r. zabrała zgromadzonych w Sali Wirydarz Centrum Dialogu Kultur Olga Avigail Mieleszczuk z zespołem.

Mapa

Kancelaria parafialna

Czynna od pon do pt w godzinach:
pon – pt: 7:30 – 8:30, 17:30 – 18:00

Msze Święte

Niedziele i święta:
kościół parafialny: 8:30, 10:00, 11:30, 15:00, 19:00; kaplica w Jartyporach: 8:30
Święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
kościół parafialny: 7:00, 10:00, 17:00 kaplica w Jartyporach: 18:00
Dni powszednie:
7:00, 17:00

Inne nabożeństwa

Odpusty w parafii:
13 czerwca – św. Antoniego Padewskiego
19 października – św. Piotra z Alkantary

Nabożeństwo adoracyjne:
sobota – niedziela z okazji odpustu ku czci św. Piotra z Alkantary

Rocznica poświęcenia kościoła:

Księża w parafii

Proboszcz

Ksiądz kanonik dr Romuald Kosk (1986)

Penitencjarz