MIŁKOWICE MAĆKI – Parafia Świętego Rocha

O parafii
Dane o parafii:
Erygowana: 1922 r.
Mieszkańców: 1479
Katolików: 851

Punkty duszpasterskie:
– kościół parafialny
– kaplica w Skiwach Małych

Do parafii należą:
Bryki, Korzeniówka Duża, Korzeniówka Mała, Lisowo, Miłkowice Janki, Miłkowice Maćki, Miłkowice Paszki, Miłkowice Stawki, Narojki, Putkowice Nagórne, Rotki, Siekierki, Skierwiny, Skiwy Duże, Skiwy Małe.

Rys historyczny

Wieś Miłkowice Maćki, zwana dawniej Miłkowice Ruskie, istniała już w XV w. i należała początkowo do parafii Drohiczyn. Obecna nazwa pochodzi od dziedzica tej osady Macieja Miłkowskiego (zm. ok. 1478), asesora sądu drohickiego (1464). W 1470 roku wspomniany Maciej Miłkowski razem z żoną Katarzyną był dobrodziejem zakonu franciszkanów z Drohiczyna. Ich córka Juliana, która poślubiła Jana Horbowskiego, wniosła tę wieś w ręce Horbowskich (1482). W 1522 roku właścicielami byli synowie Jakuba – Michno i Paweł Horbowscy herbu Korczak. Ok. 1550 roku Agnieszka Horbowska, córka Pawła Horbowskiego, chorążego brzeskiego, wnuczka Jakuba i prawnuczka Jana i Elżbiety Horbowskich była żoną Janusza Korowickiego. Z Rejestru Poborowego z 1580 roku wynika, że właścicielem części Miłkowic Ruskich byli wówczas dziedzice Sadów – Lenard Meżeński i Szczęsny Sadowski, a także Krzysztof Korowicki herbu Prus razem z synową Dorotą. W następnych okresach wieś należała do: Nowosielskich, Obniskich i Smorczewskich.
W 1596 roku Miłkowice Maćki weszły w skład nowo utworzonej parafii w Sadach. Stanisław Sadowski brat fundatora kościoła w Sadach Krzysztofa Sadowskiego, starosty ostryńskiego i właściciel części Miłkowic nadał je kościołowi w Sadach w formie uposażenia. Z dniem 30 sierpnia 1606 r. wieś Miłkowice Maćki razem z trzema okolicznymi wsiami (Miłkowice Janki, Paszki i Stawki) staraniem Ojców Jezuitów została włączona ponownie do parafii Drohiczyn. W dniu 7 lipca 1607 roku została zawarta ugoda pomiędzy wspomnianym kolatorem sadoweńskim a proboszczem drohickim o warunkach przynależności Miłkowic do parafii Sady.
Pierwsza drewniana kaplica pw. św. Rocha w Miłkowicach została zbudowana z okazji ustania morowego powietrza, które nawiedziło Podlasie na przełomie 1710 i 1711 roku. Jej fundatorem być zapewne miejscowy dziedzic i wojski mielnicki – Leon Korowicki herbu Prus (1683-1753) i jego żona Antonina Garwaska. Postawiona świątynia miała status kaplicy cmentarnej. Ich synem był m. in. Roch Korowicki (zm. ok. 1777). Przez wiele lat wokół niej grzebano zmarłych z okolicznych wsi (np. Miłkowice, Lisowo, Putkowice, Kłopoty). Opis wizytacji parafii drohickiej z 30 grudnia 1791 roku potwierdza istnienie w Miłkowicach Maćkach małego kościoła filialnego pw. św. Rocha.
Obecna drewniana świątynia pochodzi z początku XIX wieku. W dniu 6 lipca 1811 r. ks. Teofil Caroli (1739-1818), rektor kolegium pijarskiego i proboszcz drohicki (1792-1818), poświecił kamień węgielny pod budowę drewnianego kościoła. Jego fundatorem był dziedzic Sieniewic (od 1785) – Jan Smorczewski (1754-1822), syn Leopolda i Marianny z Tużyckich – skarbnik ziemski drohicki (1794-1822) i sędzia powiatów bielskiego oraz drohickiego (1792-1822). Jego portret wisiał w kościele miłkowickim jeszcze przed 1939 r., a obok kościoła znajduje się klasycystyczny nagrobek jego i małżonki. W 1833 roku archidiakon białostocki rozpoczął starania o formalne przypisanie trzech Miłkowic i Koczer do parafii drohickiej. Ostatecznie od 14 grudnia 1839 roku kościół ten stał się filią drohiczyńskiej parafii (do 1922). Po powstaniu styczniowym, kiedy to w dniu 26 marca 1865 roku – z rozkazu (Nr 4051) Mikołaja hr. Murawjewa „Wieszatiela” (1796-1866), gubernatora grodzieńskiego, wileńskiego i 6. guberni litewsko-białoruskich (1863-1865) – zlikwidowano parafię w Sadach (Sadowie) budynki i ziemię oddano duchowieństwu prawosławnemu, a część wyposażenia została przeniesiona do Miłkowic. W ten sposób w kościele miłkowickim znalazła się zabytkowa ambona z XVII w. W latach 1996-1997 przywrócono jej dawny wygląd, dzięki staraniom ks. prob. Henryka Kosza, pod nadzorem prof. Stanisława Stawickiego z Warszawy.
Samodzielna parafia w Miłkowicach została erygowana 16 grudnia 1922 roku przez ks. Jerzego Matulewicza (1871-1927), biskupa wileńskiego (1918-1925). Jej pierwszym proboszczem w dniu 16 października 1922 roku (do 1927) został ks. Kazimierz Kowalewski (1879-1927). Gruntowny remont kościoła został przeprowadzony w latach 1936-1937, pod kierunkiem ks. Stanisława Filmanowicza (1888-1942), ówczesnego proboszcza (1935-1942). W latach 1939-1941, gdy wszystkie kościoły w Drohiczynie były zabrane przez wojska sowieckie, w Miłkowicach miała swą siedzibę parafia drohiczyńska.
W pobliżu kościoła od strony południowej znajduje się murowana kapliczka zbudowana w 1949 roku przez ks. Kazimierza Staniewicza (1906-1974). Wewnątrz niej znajduje się studnia ze źródlaną wodą, która według starożytnej tradycji posiada właściwości uzdrawiające. Poświęcenia kapliczki w dniu 25 września 1949 roku dokonał ks. prał. Henryk Humnicki (1873-1959), wikariusz kapitulny diecezji pińskiej (1946-1950).
Warto jeszcze pamiętać, iż na terenie parafii miłkowickiej (wcześniej drohickiej) leży miejscowość Sady, w której w dniu 2 października 1596 roku został ufundowany kościół pw. Trójcy Świętej, Najświętszej Maryi Panny, św. Krzysztofa i św. Anny przez dziedzica wsi sady – Krzysztofa Sadowskiego herbu Lubicz (zm. po 1596), starostę ostrzyńskiego i dworzanina królewskiego (od 1583) i jego żonę (od 1574) Annę Radziwiłł (zm. 1601), córkę Jana Radziwiłła (zm. 1542). W ramach represji carskich w 1864 roku spalono kościół, a rok później skasowano parafię. Ostatnim jej proboszczem, który przekazał księgi metrykalne do Drohiczyna, był ks. Sylwester Pętkowski (1852-1865).
Obok kościoła stoi drewniana dzwonnica konstrukcji słupowej zbudowana w 1864 roku. W ogrodzie parafialnym znajduje się zaś murowana plebania, zbudowana w latach 1975-1978, staraniem ks. Piotra Grzegorczuka (1931-2000), ówczesnego proboszcza (1972-1978).

Kaplica:
Skiwy Małe – Drewniana kaplica została zorganizowana w 1980 roku, staraniem ks. kan. Krzysztofa Maksimiuka, ówczesnego proboszcza (1978-1983).

Oprac. ks. dr Zbigniew Rostkowski

Wspólnoty parafialne
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Stowarzyszenie Żywego Różańca

Mapa

Kancelaria parafialna

Czynna:

pon – sob: po każdej Mszy św.

Msze Święte

Niedziele i święta:
kościół parafialny: 9:00, 12:00, kaplica w Skiwach Małych: 10:30
Dni powszednie:
7:30 lub 16:00

Inne nabożeństwa

Msze św. w święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
kościół parafialny: 16:00

Msza św. wotywna ku czci św. Rocha:
każdego 16. dnia miesiąca: 18:00
maj, czerwiec, październik: 16:00

Odpust:
16 sierpnia – św. Rocha

Nabożeństwo adoracyjne:
przed uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa

Rocznica poświęcenia kościoła:

Księża w parafii