SKIBNIEW – Parafia świętego Wojciecha

O parafii

Dane o parafii:
Założona: przed 1464 r.
Mieszkańców: 1875
Katolików: 1873

Do parafii należą:
Buczyn Dworski, Buczyn Nowy, Buczyn Szlachecki, Chmielnik, Dybów, Emilianów, Grzymały, Hilarów, Klepki, Kostki, Kurcze, Kutyski, Piaski, Pieńki, Pogorzel, Sągole, Skibniew, Wyszomierz.

Rys historyczny

W XVI wieku nazwa miejscowości brzmiała: Skibniewo. Z czasem przyjęto wersję: Skibniew Podawce, od słowa „Podawca” oznaczającego dawnej kolatora kościoła. W dniu 12 lutego 1466 roku Kazimierz Jagiellończyk (1427-1492), wielki książę litewski (od 1440) i król polski (od 1447) i nadał w Wilnie wsie Skibniewo i Wrotnowo dwom braciom Mikołajowi i Maciejowi Dyszom.

Nie zachował się do naszych czasów dokument fundacyjny parafii skibniewskiej. Kościół istniał tutaj na pewno przed 1464 rokiem. Znanymi z dokumentów plebanami byli tutaj w XV wieku: ks. Jan (1464), ks. Maciej (1471) i ks. Stanisław (1477-1480). Fundatorami kościoła były z pewnością miejscowe rody szlacheckie Skibniewskich, Kurczów i Kostków herbu Ślepowron. Kolejne nadania na rzecz świątyni w 1495 roku zapisał w swoim testamencie Paweł Suchodolski wojski drohicki (1477-1495). W 1667 roku (trzeciego dnia po święcie św. Marcina) ówczesny proboszcz ks. Melchior Skarbek Kozietulski był świadkiem kolejnych nadań na rzecz kościoła, które poczynił Andrzej Orzeszko h. Pobóg. W 1682 roku kolatorami tegoż kościoła był właściciel Skibniewa – Paweł Wyszomirski (ur. ok. 1622), syn Kazimierza, a także rodziny Skibniewskich i Suchodolskich.

Pierwszy drewniany kościół spłonął w 1723 roku, kiedy funkcję proboszcza pełnił ks. Szymon Ruciński. Następna świątynia pw. św. Wojciecha o wystroju barokowym została wzniesiona kosztem parafian w 1743 roku (stoi do dzisiaj na placu kościelnym). W 1788 roku została ona gruntownie przebudowana. Kolejna restauracja zostały przeprowadzone ok. 1876 roku oraz w 1906 roku. Tą ostatnią kierował ks. Stefan Szostek (1843-1924), proboszcz skibniewski (1904-1921). W czasie II wojny światowej Niemcy planowali wysadzić świątynię w powietrze. Jednak tragedii zapobiegł ks. Antoni Łapaj (1895-1953), ówczesny administrator parafii (1932-1952). On też ocalił przed konfiskatą duży dzwon, który służy wiernym po dzień dzisiejszy.

Obecny murowany kościół, połączony z plebanią, został wzniesiony w latach 1984-1990, pod kierunkiem ks. Ryszarda Kardasa (prob. 1983-1991). Kamień węgielny poświęcił w dniu 20 czerwca 1984 roku ks. Jan Mazur, biskup siedlecki czyli podlaski (1968-1992). Poświęcenia świątyni dokonał w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, czyli 26 listopada 1989 roku, wspomniany ordynariusz siedlecki ks. bp Jan Mazur.

Staraniem ks. Franciszka Szulaka (prob. 1991-2003; 2005-2014) w dniu 4 kwietnia 1997 roku zostały sprowadzone z Gniezna relikwie św. Wojciecha. W latach 2006-2012 staraniem ks. Franciszka Szulaka zostały odrestaurowane i przeniesione do nowej świątyni trzy zabytkowe ołtarze oraz ambona i chrzcielnica.

Na placu kościelnym obok starego kościoła stoi murowany budynek (dawny dom przedpogrzebowy), w którym od 1995 roku mieści muzeum parafialne, a także murowana dzwonnica wzniesiona w 1910 roku kosztem parafian – pod kierunkiem wspomnianego ks. Stefana Szostka.

Oprac. ks. dr Zbigniew Rostkowski

Wspólnoty parafialne
Stowarzyszenie Żywego Różańca
Krucjata Wyzwolenia Człowieka
Aktualności

Wydobyty z mroku niepamięci

U progu uroczystości Wszystkich Świętych i mocno powiązanego z nią w tradycji polskiej dnia zadusznego, w tym szczególnym czasie gdzie naszej modlitwie…
ks. Antoni Łapay_Skibniew

Skoro chcecie ich rozstrzelać, to ja staję razem z nimi!

Pan Prezydent Andrzej Duda 3 grudnia podpisał postanowienie o nadaniu pośmiertnie Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski ks. Antoniemu Łapayowi, który w latach 1932-1952 był proboszczem parafii Skibniew. Wniosek o nadanie orderu przedstawił, na prośbę proboszcza parafii Skibniew, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Obraz Przemienienia Pańskiego w Skibniewie

Umacniać wiarę

W święto Przemienienia Pańskiego sumie odpustowej 9 sierpnia 2020 r. w kościele pw. św. Wojciecha w Skibniewie przewodniczył ks. dr Rafał Pokrywiński, który podkreślił potrzebę ciągłej przemiany siebie i umacniania wiary w tych trudnych czasach naszego życia.

Mapa

Kancelaria parafialna

Czynna od pon do sob w godzinach:

8:00 – 9:00, 15:30 – 17:00

Msze Święte

Niedziele i święta:
9:00, 11:00, 16:00
Święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
9:00, 17:00
Dni powszednie:
7:30

Inne nabożeństwa

Odpusty:
23 kwietnia – św. Wojciecha
6 sierpnia – Przemienienie Pańskie

Nabożeństwo adoracyjne:
od I niedzieli Adwentu do wtorku

Rocznica poświęcenia kościoła:

Księża w parafii