ROZBITY KAMIEŃ – Parafia Św. Trójcy

O parafii

Dane o parafii:
Założona: 1424/1448
Mieszkańców: 2615
Katolików: 2615

Punkty duszpasterskie:
– kościół parafialny
– kaplica w Bielanach-Jarosławach pw. NMP Królowej Polski

Do parafii należą:
Bielany-Jarosławy, Bielany-Wąsy, Bielany-Żyłaki, Dmochy Rętki, Dmochy Rogale, Korabie, Kosierady, Kowiesy, Księżopole-Budki, Księżopole-Komory, Kudelczyn, Paczuski, Rozbity Kamień, Ruciany, Sikory, Trebień, Wańtuchy, Węże, Wiechetki Duże, Wiechetki Małe.

Rys historyczny

Miejscowość Rozbity Kamień pierwotnie nosiła nazwę: Komory a później Rozbicie. Według miejscowej tradycji zmiana nazwy nastąpiła po rozbiciu przez piorun olbrzymiego głazu, służącego kultowi pogańskiemu.

Parafia w Rozbitym Kamieniu została powołana do życia przed 1448 rokiem. W tym bowiem roku dziedzice Komor dwaj bracia Urban i Wojciech sprzedali część gruntów Janowi z Bielan „cum collatura ecclesie”. Wykaz kościołów diecezji łuckiej z lat 1469-1488 wymienia parafię Rozbity Kamień jako jedną z 68. istniejących wówczas na Podlasiu. Pierwszy, drewniany kościół pw. Trójcy Świętej fundował dziedzic Komorowa (Rozbitego Kamienia) szlachetny Andrzej zwany Pukawka. Kolatorem tej świątyni był także jego syn Jakub, który 4 czerwca 1470 roku ofiarował pole z łąką i stawem. W 1456 roku plebanem miejscowym był ks. Mikołaj, który w 1457 roku występował na dokumencie fundacyjnym kościoła w Niecieczy. W latach 1470-1486 plebanem był ks. Adam, a w 1488 roku ks. Stanisław. W 1515 r. Jakub z Wańtuchów z żoną darowali kościołowi w Rozbitym Kamieniu i jego plebanowi ks. Szymonowi pół włóki ziemi w Wańtuchach.

W XVI-XVIII wieku kolatorami kościoła rozbickiego były rodziny: Rozbickich, Wążów, Sikorskich, Wojewódzkich, Kudelskich i Jastrzębskich. Dnia 20 sierpnia 1624 roku ks. Grzegorz Skorupski (zm. 1637), ówczesny proboszcz (ok. 1617-1637) rozpoczął rozbudowę drewnianej świątyni. W latach 1777-1778, kosztem dziedziców Rozbitego Kamienia – Zofii z Wążów (1727-1793) i jej męża Kazimierza Jastrzębskiego (zm. 26 czerwca 1786 r.), sędziego ziemi łukowskiej (1754), zbudowano istniejący do dzisiaj drewniany kościół pw. Trójcy Świętej i św. Mikołaja. Budową kierował ks. Józef Antoni Okniński (zm. 1784), ówczesny proboszcz (1751-1784). Przypuszczalnie była to druga lub trzecia świątynia od początku istnienia parafii. Kościół ten został konsekrowany w dniu 22 sierpnia 1784 r. przez ks. Jana Chryzostoma Kaczkowskiego (1743-1816), biskupa tytularnego Chariopolis (25 czerwca 1781 r.), sufragana łuckiego (1781-1816). Funkcję kolatora kościoła pełnił wówczas syn wspomnianego sędziego łukowskiego, dziedzic Rozbitego Kamienia i wsi Węże – ks. kan. Ignacy Jastrzębski (1759-1824), proboszcz i dziekan węgrowski (1784-1824). Na mocy carskiego ukazu z 14 grudnia 1865 roku część majątku parafialnego została przejęta na rzecz Skarbu Państwa. W 1877 roku dokonano gruntownej restauracji świątyni staraniem ks. Juliana Marcelego Morawskiego (1812-1879), administratora (1845-1847) i proboszcza rozbickiego (1847-1879).

W okresie międzywojennym w 1921 roku powstała myśl budowy nowego kościoła, ale z różnych względów nie doszła do skutku. Dopiero w 1990 roku, na wniosek ks. Tadeusza Zawadzkiego (prob. 1988-1991), został wykonany projekt przez inż. Janusza Nieściora z Łomaz. Wkrótce po objęciu parafii przez ks. mgr. Andrzeja Krupę (prob. w latach 1991-2005) powstał Społeczny Komitet Budowy Kościoła w Rozbitym Kamieniu.

Budowę nowej, murowanej świątyni rozpoczęto wiosną 1992 roku pod kierunkiem wspomnianego ks. Andrzeja Krupy. Prace budowlane nadzorował Eugeniusz Łukasiewicz z Ryk. Dnia 5 czerwca 1993 roku ks. Władysław Jędruszuk (1918-1994), biskup drohiczyński (1991-1994), podpisał akt erekcyjny, a ks. Jan Mazur, biskup siedlecki (1968-1996), poświęcił i wmurował kamień węgielny pod budowę nowego kościoła. Aktu konsekracji w dniu 17 września 1995 r. dokonał Antoni Dydycz, biskup drohiczyński, w obecności ks. Jana Mazura, biskupa siedleckiego czyli podlaskiego (1968-1996) i ks. Wacława Skomoruchy (1915-2001), biskupa pomocniczego z Siedlec (1963-1992).

Obok starego kościoła stoi murowana dzwonnica zbudowana w 1893 roku staraniem ks. Ignacego Głuchowskiego (1841-1928), ówczesnego proboszcza (1880-1921), a także nowa, murowana plebania, zbudowana w latach 1982-1989, staraniem ks. Zenona Pawłowskiego (prob. 1981-1988) i ks. Tadeusza Zawadzkiego (prob. 1988-1991).

Kaplica:
Bielany Jarosławy – Kaplica pw. NMP Królowej Polski, zbudowana została w latach 1984-1985, pod kierunkiem wspomnianego ks. Zenona Pawłowskiego. Kamień węgielny poświęcił 9 sierpnia 1984 roku ks. Jan Mazur, biskup siedlecki czyli podlaski (1968-1996). Kaplica służy wiernym ze wsi: Bielany Jarosławy, Bielany Wąsy, Bielany Żyłaki, Ruciany i Wyszomierz.

Oprac. ks. dr Zbigniew Rostkowski

Wspólnoty parafialne
Akcja Katolicka
Stowarzyszenie Żywego Różańca
Aktualności

Pamięć ciągle żywa

Zajęcie ponad połowy terytorium II Rzeczpospolitej przez Armię Czerwoną było początkiem dramatu setek tysięcy Polaków zamieszkujących wschodnie…

Mapa

Wydarzenia w parafii

Bierzmowanie

Kancelaria parafialna

Czynna od pon do sob w godzinach:

8:00-8:30

Msze Święte

Niedziele i święta:
8:00, 9:45, 12:30; kaplica w Bielanach-Jarosławach: 11:15
Święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
kościół parafialny: 9:00, 17:00, kaplica w Bielanach-Jarosławach: 16:00
Dni powszednie:
7:00; kwiecień-czerwiec, październik 17:00, listopad: 16:00

Inne nabożeństwa

Odpusty:
Niedziela Trójcy Przenajświętszej
6 grudnia – św. Mikołaja Biskupa

Nabożeństwo adoracyjne:
przed wspomnieniem św. Mikołaja Biskupa

Rocznica poświęcenia kościoła:

Księża w parafii