CERANÓW – Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

O parafii

Dane o parafii:
Założona: przed 1488 r.
Erygowana: 17.10.1508 r.
Mieszkańców: 1920
Katolików: 1916

Punkty duszpasterskie:
– kościół parafialny
– kaplica w Rytelach Olechnych pw. Miłosiernego Zbawiciela

Do parafii należą:
Adolfów, Ceranów, Długie Grzymki, Długie Kamieńskie, Garnek, Grodzickie, Jagodnik, Kobylnik, Lubiesza, Natolin, Noski, Przewóz Nurski, Pustelnik, Radość, Rytele-Olechny, Rytele Suche, Wielkopole, Wólka Nadbużna, Wólka Rytelska, Wszebory.

Rys historyczny

Miejscowość Ceranów pierwotnie była nazywana: Kadłuby Podborne. Obie nazwy Ceranowo i Kadłuby przez wiele lat funkcjonowały równolegle (Kadłuby to część Ceranowa na której istnieje kościół). Pod koniec XV wieku zaczęto posługiwać się nazwą: Ceranowo lub Czyranów. Po 1444 roku Ceranów został nadany przez Kazimierza Jagiellończyka Janowi Niemirowiczowi h. Jastrzębiec. W drugiej poł. XV wieku Ceranów przejęła jego córka Katarzyna – żona (druga) starosty drohickiego Piotra Strumiłły z Ciechanowca (zm. ok. 1487), zwana też Piotraszową. Ona też ufundowała pierwszy kościół w Ceranowie. Początkowo posługę duszpasterską sprawowali tutaj księża z parafii Zuzela, a później z Kosowa Lackiego, do których Ceranów kolejno należał. W 1488 roku plebanem kościoła był ks. Jakub. Dokument fundacyjny i potwierdzenie uposażenia kościoła pw. Znalezienia Krzyża Świętego i Wszystkich Świętych w Ceranowie wydała dopiero 10 października 1508 roku.
W ślad za tym ks. Paweł książę Algimunt Holszański (1485-1555), biskup łucki (1507-1536) erygował 16 października 1508 roku parafię w Ceranowie (Kadłubach), nadając jednocześnie dziesięciny z okolicznych wsi. W tym też roku został zbudowany pod kierunkiem ks. Michała Ciołka kolejny, drewniany kościół pw. Znalezienia Krzyża św., Wszystkich Świętych i Niepokalanego Poczęcia NMP. Akt erekcji i ówczesne nadania zostały wniesione do ksiąg grodzkich nurskich dnia 5 października 1604 roku, staraniem ks. Andrzeja Zembrowskiego, ówczesnego proboszcza (do 1633).
W 1527 roku książę Michał Iwanowicz Gliński (zm. 1533 r.) nabył Ceranów od dotychczasowych właścicieli Rafała Raczko z Puczyc Puczyckiego h. Gozdawa, chorążego bielskiego (1530-1536) i jego żony Doroty. Nowy dziedzic zbudował tutaj cerkiew prawosławną pw. św. Nicety (w 1726 roku określano ją jako była), która później stała się kościołem unickim (istniała do 1812 roku). W latach 1534-1536 Ceranów nabył od Raczków i Glińskich Feliks Maruszewski. W 1589 roku ks. Bernard Maciejowski (1548-1608), biskup łucki (1588-1600), wystawił dokument erekcyjny kościoła, w którym ponownie wyznaczył jego uposażenie oraz wsie należące do parafii. Po Maruszewskich wieś posiadali Adamowscy, Irzykowiczowie i Grądzcy. W okresie „potopu szwedzkiego” w kwietniu 1657 roku Szwedzi, którzy obozowali na tzw. „Babiej Górze”, spalili Ceranów i zamordowali dwóch księży: ks. Jana Wyrozębskiego i ks. Pawła Gatkowskiego.
Obecny murowany kościół w stylu neogotyckim pw. Niepokalanego Poczęcia NMP został wzniesiony w latach 1872-1875, kosztem dziedzica Ceranowa – Ludwika Górskiego h. Boża Wola (1818-1908) i jego żony Pauliny z hr. Krasińskich h. Ślepowron (1816-1893). Budowę nadzorował ówczesny proboszcz (do 1891) ks. Stanisław Dziobkowski (ur. 1826), który też w sobotę 29 czerwca 1872 roku położył i poświecił kamień węgielny. Projekt świątyni wykonali: arch. Bolesław Paweł Podczaszyński (1822-1876) oraz arch. Zygmunt Kiślański (1831-1897). Kościół poświęcił i nabożeństwo „wprowadził” w dniu 14 września 1875 roku ks. Ludwik Pawłowski (ur. 1840 r.), proboszcz i dziekan sokołowski (1875-1886), z upoważnienia ks. Walentego Baranowskiego (1805-1879), biskupa lubelskiego (1871-1879) i administratora diecezji podlaskiej (1869-1879). Konsekracji dokonał w dniu 5 października 1890 r. ks. Franciszek Jaczewski (1832-1914), biskup lubelski i administrator diecezji siedleckiej (1889-1914).
W pobliżu kościoła stoi murowana plebania w stylu starego dworku, zbudowana w 1927 roku staraniem ks. Jana Kłopotka (1884-1964), ówczesnego proboszcza (1920-1932), według projektu Adama Piotrowskiego (z 1924 r.) budowniczego powiatu sokołowskiego. Obok niej znajduje się dom zakonny sióstr felicjanek oraz wikariat, który został wzniesiony w latach 1978-1979, staraniem ks. Hipolita Hryciuka (prob. 1976-1997).

Kaplica:
Rytele Olechny – murowana kaplica pw. Miłosiernego Zbawiciela została zbudowana latach 1980-1981 staraniem ks. Hipolita Hryciuka.

Oprac. ks. dr Zbigniew Rostkowski

Wspólnoty parafialne
Stowarzyszenie Żywego Różańca
Wspólnoty zakonne

Zgromadzenie św. Feliksa z Kantalicio III Zakonu św. Ojca Franciszka
W parafii od 1859 r.

Adres:
08-322 Ceranów 14 A
tel.: 25/787 07 03

Aktualności

Bohaterom września

W kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Ceranowie 6 października 2019 r. odbył się koncert patriotyczny pn.: "Mazowsze Z Gminą Ceranów Bohaterom Września 1939".

Mapa

Kancelaria parafialna

Czynna od pon do sob w godzinach:
8:00 – 9:30

Msze Święte

Niedziele i święta:
kościół parafialny: 7:30, 11:00, 17:00 (czas zimowy 16:00), kaplica w Rytelach Olechnych: 9:30
Święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
kościół parafialny: 8:00, 17:00, kaplica w Rytelach Olechnych: 15:00
Dni powszednie:
7:00

Inne nabożeństwa

Odpusty:
8 grudnia – Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny
16 sierpnia – św. Roch (najbliższa niedziela)

Nabożeństwo adoracyjne:
czwartek – sobota przed Niedzielą Palmową

Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
środa – 17:00

Rocznica poświęcenia kościoła:

Księża w parafii