Dzień I

Trasa:
Drohiczyn – Sokołów Podlaski
Łochów – Korytnica

Temat dnia:
Duch Święty nas posyła

Cytat dnia:
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28,19-20a).

Patron dnia:
św. Stanisław Kostka – do wyższych rzeczy stworzony

Intencja:
O siły dla misjonarzy i misjonarek z naszej diecezji.

Dzień II

Trasa:
Korytnica – Grębków
Sokołów Podlaski – Grębków
Węgrów – Grębków

Temat dnia:
Boży Duch napełnia świętych

Cytat dnia:
„Aby wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże” (Dz 4,31).

Patron dnia:
św. Stanisław Kostka – wzór chrzecijanina

Intencja:
O powołania kapłańskie i zakonne.

Wyjście grup z Sokołowa Podlaskiego

Wyjście z Węgrowa

Fotorelacja z trasy

Dzień III

Trasa:
Grębków – Cegłów

Temat dnia:
Duch Święty na kartach Biblii

Cytat dnia:
„Nawet nie wiedzieliśmy, że istnieje Duch Święty” (Dz 19,2)

Patron dnia:
św. Stanisław Kostka – wytrwały pielgrzym

Intencja:
O siły do pielgrzymowania

Dzień IV

Trasa:
Cegłów – Regut

Temat dnia:
Duch Święty w Wyznaniu Wiary

Cytat dnia:
„Nie z woli ludzkiej zostało przyniesione kiedyś proroctwo, ale kierowaniu Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie” (2P 1,21)

Patron dnia:
św. Stanisław Kostka – wierny Kościołowi

Intencja:
O pojednanie między chrześcijanami

Dzień V

Trasa:
Regut – Magierowa Wola

Temat dnia:
Duch Święty w żyjącym Kościele

Cytat dnia:
„Mogliśmy stać się sługami Nowego Przymierza, przymierza nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia”. (2Kor 3,6)

Patron dnia:
św. Stanisław Kostka – żyjący Eucharystią

Intencja:
O Boże błogosławieństwo dla mojej parafii.

Dzień VI

Trasa:
Magierowa Wola – Promna

Temat dnia:
Bierzmowanie – sakrament Ducha Świętego

Cytat dnia:
„A kiedy Paweł położył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich”. (Dz 19,6a)

Patron dnia:
św. Stanisław Kostka – otwarty na Bożą Łaskę

Intencja:
O potrzebna łaski dla Biskupów.

Dzień VII

Trasa:
Promna – Klwów

Temat dnia:
Duch Święty i powołanie

Cytat dnia:
„Duch Święty zstąpił na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię!” (Łk 1,34)

Patron dnia:
św. Stanisław Kostka – wierny otrzymanemu powołaniu

Intencja:
O miłość dla rodzin zagrożonych rozpadem.

Dzień VIII

Trasa:
Klwów – Dzielna

Temat dnia:
Duch Święty w sakramentach uzdrowienia

Cytat dnia:
„Niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże Ciebie łaską Ducha Świętego!” (Sakrament Chorych nr 99)

Patron dnia:
św. Stanisław Kostka – niezłomny w cierpnieniu

Intencja:
O ulgę w cierpieniu dla chorych.

Dzień IX

Trasa:
Dzielna – Aleksandrów

Temat dnia:
Dary Ducha Świętego

Cytat dnia:
„Bojaźń Pańska początkiem mądrości; wspaniała zapłata dla tych, którzy według niej postępują” (Ps 111, 10a)

Patron dnia:
św. Stanisław Kostka – pragnący prawdziwej Mądrości

Intencja:
O rozeznanie darów Ducha Świętego i ich właściwe wykorzystanie.

Dzień X

Trasa:
Aleksandrów – Przedbórz

Temat dnia:
Owoce darów Ducha Świętego

Cytat dnia:
„Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”. (Ga 5,22)

Patron dnia:
św. Stanisław Kostka – bogaty w owoce Ducha

Intencja:
O duchowe owoce pielgrzymki.

Dzień XI

Trasa:
Przedbórz – Żytno

Temat dnia:
Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu

Cytat dnia:
„Kto by zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego”. (Mk 3,29)

Patron dnia:
św. Stanisław Kostka – wróg grzechu

Intencja:
O nawrócenie osób, które oddaliły się od Boga.

Dzień XII

Trasa:
Żytno – Chorzenice

Temat dnia:
Maryja – Niewiasta Pięćdziesiątnicy

Cytat dnia:
„Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa,i z braćmi Jego”. (Dz 1,14)

Patron dnia:
św. Stanisław Kostka – przyjaciel Maryi

Intencja:
O poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci w naszej Ojczyźnie.

Dzień XIII

Trasa:
Chorzenice – Częstochowa

Temat dnia:
U kresu wędrówki

Cytat dnia:
„A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź„. (Ap 22,17)

Patron dnia:
św. Stanisław Kostka – dążący do celu

Intencja:
O potrzebne łaski dla pątników duchowych i wspierających nas podczas pielgrzymki.

Video relację zobacz na https://www.facebook.com/PPDnaJasnaGore/?ref=bookmarks