WINNA-POŚWIĘTNA – Parafia św. Doroty Panny i Męczennicy

O parafii

Dane o parafii:
Założona: ok. 1432 r.
Mieszkańców: 1479
Katolików: 1300

Punkty duszpasterskie:
– kościół parafialny
– kaplica w Łempicach pw. Matki Bożej Częstochowskiej

Do parafii należą:
Kobusy, Koce-Basie, Koce-Piskuły, Koce-Schaby, Kułaki, Łempice, Radziszewo-Króle, Radziszewo-Sieńczuch, Radziszewo-Sobiechowo, Radziszewo-Stare, Trzaski, Winna-Chroły, Winna-Poświętna, Winna Stara, Winna-Wilki, Winna-Wypychy.

Rys historyczny
Dokładna data powstania parafii w Winnej Poświętnej nie jest znana. W latach 1416-1430 granice beneficjum kościelnego, czyli poświętnego, wyznaczył Mikołaj Nassuta, zwany Silberk, starosta drohicki (1430). Pierwszy kościół został ufundowany przed 1432 rokiem, przez miejscowych dziedziców z rodów: Trzasków i Cholewów. Pierwszym plebanem, który pojawia się w Winnej w 1432 roku, był ks. Mikołaj. W latach 1481-1486 tę funkcję pełnił ks. Maciej syn Mroczesława z Modzeli. W XV i XVI w. kolatorami kościoła byli liczni dziedzice wsi Winna, między innymi Kiszkowie z Ciechanowca.

Najstarszy kościół w Winnej Poświętnej został rozebrany na początku XVII w. W 1603 roku została zbudowana kolejna świątynia. W jej historii miały miejsce liczne uposażenia ze strony miejscowej szlachty, miedzy innymi: w dniu 22 kwietnia 1642 roku – braci Józefa i Jakuba Poniatowskich oraz w dniu 29 kwietnia 1642 roku (wtorek po niedzieli „Conductus”) oraz 30 grudnia 1665 roku (środa po święcie Świętych Młodzianków) ze strony Michała Wińskiego (zm. ok. 1673), komornika ziemskiego drohickiego (1642-ok.1665) i podstarościego grodzkiego drohickiego (1665-ok. 1673). W czasie „potopu szwedzkiego” w 1657 roku świątynia została obrabowana i zniszczona. Staraniem ówczesnego duszpasterza ks. Kazimierza Sadowskiego (prob. ok. 1657-1691) świątynia została wkrótce odrestaurowana. Jemu też należy zawdzięczać rozwój kultu maryjnego w tejże parafii.

Obecna świątynia pw. św. Doroty Dziewicy i Męczennicy została wzniesiona w 1696 roku kosztem miecznika ziemi nurskiej Andrzeja Jabłonowskiego Grzymały z Jabłonów (zm. 1699) i jego żony (od ok. 1692) Urszuli ze Skiwskich (zm. po 1713), sędzianki bielskiej, a także poprzedniego proboszcza, pod kierunkiem ks. Jana Jakuba Mamińskiego, ówczesnego proboszcza (1692-1703). Jej konsekracji dokonał 6 czerwca 1717 roku ks. Joachim Przebendowski (1675-1721), biskup łucki (1716-1721). W latach 1754-1760 kościół został wyposażony wewnątrz przez ks. Idziego Antoniego z Dąbrowy Dąbrowskiego (prob. 1754-1767) i ks. Krzysztofa Kluka (1739-1796), proboszcza wińskiego (1767-1770).

W 1790 roku, staraniem ks. Piotra Chludzińskiego (1739-1824), proboszcza wińskiego (1770-1824) przeprowadzono generalny remont drewnianej świątyni. Podczas Insurekcji Kościuszkowskiej (1790-1794), ks. Piotr Chludziński przekazał w dniu 10 września 1794 roku na potrzeby powstania największy dzwon (razem z kosztownymi wotami). W latach 1872-1876 została dobudowana zakrystia od strony południowej i postawiona, dziś nieistniejąca, wieżyczka od strony zachodniej, pod kierunkiem ks. Antoniego Olszewskiego (1819-1892), proboszcza wińskiego (1861-1892).

W czasie II wojny światowej w 1944 roku wojska niemieckie zarekwirowały trzy dzwony (dwa wróciły w 1949 r.). W 1945 roku rozebrano wieżę na kościele, ponieważ groziła zawaleniem.

Obok kościoła stoi drewniana, dwukondygnacyjna dzwonnica, konstrukcji zrębowej, zbudowana w 1696 roku przez wspomnianego ks. Jana Jakuba Mamińskiego. Jej poświęcenie odbyło się w 1717 roku.

Nowa drewniana plebania – według projektu Franciszka Wyszyńskiego i inż. Donczo Stefanczowa z Bułgarii – została zbudowana w latach 1986-1989 przez ks. Eugeniusza Rogowskiego (1934-1992), ówczesnego proboszcza (1985-1989) i ks. Stanisława Kozłowskiego (prob. 1989-1993).

Kaplica:
Łempice – Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej została zbudowana dzięki ofiarności mieszkańców wsi Łempice, Radziszewo Sieńczuch i Kobusy w 1949 roku. Do kultu została oddana w 1970 roku dzięki odważnej postawie miejscowej ludności oraz ks. Urbana Filipiaka (1909-1988), ówczesnego proboszcza (1945-1975). Jej poświęcenia dokonał ks. Edmund Karolczak, ówczesny wikariusz – pomocnik parafii Winna (1967-1972). Wykończenia wystroju wnętrza dokonał ks. Michał Olszewski (1935-1996), kolejny proboszcz (1975-1985). Kaplicę poświęcił w dniu 12 czerwca 1983 roku ks. bp Władysław Jędruszuk (1918-1994), administrator apostolski diecezji pińskiej (1967-1991).

Oprac. ks. dr Zbigniew Rostkowski

Wspólnoty parafialne
Stowarzyszenie Żywego Różańca
Szkolne Koła Caritas
Aktualności

Odziani w szatę Maryi

„Noście zawsze szkaplerz święty. Ja zawsze go noszę i wiele z tego nabożeństwa doznałem pożytku. Pozostałem mu wierny i stał się on moją siłą” – wielokrotnie powtarzał św. Jan Paweł II.

Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi?

Ks. bp Tadeusz Pikus 11 listopada 2018 r. przewodniczył uroczystej Mszy św. w Winnie Poświętnej, podczas której dokonał poświęcenia odnowionej, zabytkowej świątyni. Eucharystia stanowiła jednocześnie diecezjalne uroczystości związane z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystość Bożego Ciała

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 31 maja 2018 r. ks. bp Tadeusz Pikus odwiedził parafię św. Doroty - Panny i Męczennicy w Winnej Poświętnej.

Mapa

Kancelaria parafialna

Czynna od pon do sob w godzinach:
8:30 – 10:00, 18:00 – 19:00

 

Msze Święte

Niedziele i święta:
kościół parafialny: 9:00, 12:00, kaplica w Łempicach: 10.30
Święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
kościół parafialny: 10:00, 17:00 kaplica w Łempicach: 12:00
Dni powszednie:
7:30, 8:00

Inne nabożeństwa

Odpusty:
6 lutego – św. Doroty
16 lipca – Matki Bożej Szkaplerznej

Nabożeństwo adoracyjne:
święto Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września) i dni następne

Rocznica poświęcenia kościoła:

Księża w parafii