STERDYŃ – Parafia świętej Anny

O parafii

Dane o parafii:
Założona: przed 1456 r.
Erygowana: 05.07.1518 r.
Mieszkańców: 2791
Katolików: 2750

Punkty duszpasterskie:
– kościół parafialny
– kaplica w Kiełpińcu pw. Matki Bożej Królowej Polski

Do parafii należą:
Białobrzegi, Chądzyn, Dzięcioły Bliższe, Dzięcioły Dalsze, Golanki, Kiełpiniec, Kiezie, Kolonia Dąbrówka, Kolonia Lebiedzie, Kolonia Seroczyn, Kuczaby, Lebiedzie, Matejki, Młynarze, Mursy Nowe, Mursy Stare, Paderewek, Paulinów, Stelągi, Sterdyń, Szwejki.

Rys historyczny

Pierwsza pisana wzmianka o Sterdyni pochodzi z 1408 roku. Występował wówczas Michał ze Sterdyni. Pierwszy drewniany kościół pw. Nawiedzenia NMP i św. Anny, św. Jana Chrzciciela i Wszystkich Świętych został wzniesiony tutaj przed 1456 rokiem. Potwierdza to wzmianka o ówczesnym plebanie sterdyńskim – ks. Macieju, który pojawia się już w 1456 roku w Księdze Ziemskiej Drohickiej (1456-1499). Fundatorami świątyni mieli być: Grzymała herbu Lubicz ze Sterdyni (zm. 1482) i Brykcjusz Chądzyński h. Ciołek z Chądzynia, którzy uposażyli parafię w ziemię, dziesięciny i 18 wsi. Jednak, jak podają późniejsze źródła, dokument fundacyjny został zniszczony przez „Tatarów”. W latach 1471-1472 plebanem w Sterdyni był ks. Mikołaj, który zorganizował przy kościele szkółkę parafialną.

Nowy dokument fundacyjny wystawił 5 lipca 1518 roku właściciel Sterdyni i Ciechanowca – Piotr Kiszka h. Dąbrowa (zm. 1534), wojewoda połocki (1519-1532), starosta drohicki (1522-1532), potwierdzając w nim wszystkie wcześniejsze nadania. W tym samym roku ks. Paweł Algimunt książę Holszański (1485-1555), biskup łucki (1507-1536) dokonał erekcji parafii. Jeden z proboszczów kosowsko-sterdyńskich ks. Jan Zaleski należał do wielkich dobrodziejów klasztoru jezuickiego w Drohiczynie, zapisując 5 lutego 1655 r. znaczne sumy na rzecz ich rezydencji.

Pierwszy, drewniany kościół pw. Trójcy Przenajświętszej, Nawiedzenia NMP, św. Anny, św. Jana Chrzciciela i Wszystkich Świętych, postawiony na murowanym fundamencie przetrwał do XVIII wieku. Gruntowną jego odbudowę przeprowadził ks. Stanisław Kustrzyński, proboszcz sterdyński (do 1716 r.).

W 1622 roku właścicielem Sterdyni został Jakub Iwanowski h. Rogala (zm. 16 kwietnia 1630 r.), podczaszy podlaski (1626-1630) żonaty z Anną Kiszczanką (zm. 1626), córką Mikołaja Kiszki (ok. 1565-1620), starosty drohickiego (1588-1620). Z kolei ich córka Barbara, poślubiając Zbigniewa z Tęczyna hr. Ossolińskiego h. Topór (zm. 25 lipca 1679 r.), starostę drohickiego (1646-1679), wniosła dobra sterdyńskie do własności rodu Ossolińskich. W latach 1737 i 1765 Sterdyń była wymieniana jako miasto.

Obecny kościół w stylu późno-barokowym wznieśli w latach 1776-1783 ówcześni dziedzice Sterdyni – generał wojsk koronnych Antoni hr. Ossoliński (zm. 20 maja 1776 r.), starosta sulejowski (ok. 1771-1776) oraz jego syn Stanisław z Tęczyna hr. Ossoliński (zm. po 1824), starosta sulejowski (1788-1795), a także żona (od 1786) Józefa z Morsztynów (zm. po 1807). Nowy kościół konsekrował w dniu 2 czerwca 1811 roku ks. Wojciech Leszczyc Skarszewski (zm. 12 czerwca 1827 r.), biskup lubelski (1805-1824). W 1842 roku przeprowadzono gruntowną restaurację świątyni, a w 1887 roku, kosztem ówczesnych właścicieli Sterdyni: Ludwika Górskiego h. Boża Wola (1818-1908) i jego żony Pauliny z hr. Krasińskich h. Ślepowron (1816-1893), w miejsce starych zniszczonych, zbudowano dwie nowe wieże. Oni także w 1854 r. założyli w Sterdyni szpital im. św. Pawła, który w 1862 r. został dodatkowo uposażony przez okoliczne ziemiaństwo do 20. łóżek.

Ks. Henryk Ignacy Przeździecki (1875-1939), biskup podlaski czyli siedlecki (1918-1939), dnia 17 sierpnia 1932 roku erygował w pałacu kolatora parafii sterdyńskiej Franciszka Kazimierza Wandalina hr. Krasińskiego (1887-1973) i jego żony (od 1913) Izabeli Marii Potockiej kaplicę publiczną (oratorium publicum).

W 2003 roku staraniem ks. kan. Jana Terleckiego (prob. 2003-2011) zostały wykonane nowe, kamienne schody do kościoła, a w 2004 roku nowa, marmurowa posadzka na prezbiterium. W latach 2005-2006 odrestaurowano wnętrze świątyni oraz elewację zewnętrzną i fronton. Staraniem obecnego proboszcza ks. kan. dr. Zbigniewa Rycaka w 2012 roku – w ramach dotacji z funduszy europejskich – położono wokół kościoła kostkę granitową.

Obok kościoła znajduje się stara drewniana plebania oraz nowa, murowana, zbudowana w latach 1980-1982, staraniem ks. Eugeniusza Borkowskiego (1906-1993), proboszcza sterdyńskiego (1975-1982) i ks. kan. Kazimierza Kuryłka (prob. 1982-2003).

W parafii sterdyńskiej w Chądzyniu urodził się 27 lutego 1915 roku ks. bp Wacław Skomorucha. Wyższe Seminarium Duchowne ukończył w Janowie Podlaskim w latach 1934-1939. Święcenia kapłańskie przyjął 8 września 1940 roku. W dniu 21 kwietnia 1963 roku został mianowany biskupem tytularnym Zoary. W tym też dniu otrzymał w katedrze siedleckiej sakrę biskupią z rąk ks. Stefana kard. Wyszyńskiego. W latach 1963-1992 pełnił funkcję biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej czyli podlaskiej. Zmarł w Siedlcach w 2001 roku.

Kaplica:
Kiełpiniec – Kaplica pw. Matki Bożej Królowej Polski została zbudowana w latach 1983-1985 staraniem wspomnianego ks. kan. Kazimierza Kuryłka. Poświęcił ją dnia 15 lipca 1990 roku ks. Jan Mazur, biskup siedlecki czyli podlaski (1968-1992).

Oprac. ks. dr Zbigniew Rostkowski

Wspólnoty parafialne
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Koła Misyjne
Krąg Biblijny
Stowarzyszenie Żywego Różańca
Szkolne Koła Caritas

Mapa

Kancelaria parafialna

Czynna:

pon-sob: 8:00-9:00, 18:30-19:30

Msze Święte

Niedziele i święta:
kościół parafialny: 9:00, 12:00, 18:00 (czas zimowy 17:00); kaplica w Kiełpińcu: 10:30
Dni powszednie:
7:30, 18:00 (czas zimowy 17:00)

Inne nabożeństwa

Msze św. w święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
kościół parafialny: 9:00, 18:00 (czas zimowy 17:00)
kaplica w Kiełpińcu: 10:30

Odpusty w parafii:
26 lipca – św. Anny
14 lutego – św. Walentego

Nabożeństwo adoracyjne:
16-18 września

Rocznica poświęcenia kościoła:

Księża w parafii