SOKOŁÓW PODLASKI – Parafia Niepokalanego Serca NMP – Konkatedra

O parafii

Dane o parafii:
Założona: 12.05.1415 r.
Erygowana: 03.10.1424 r.
Mieszkańców: 11000
Katolików: 10800

Do parafii należą:
Sokołów Podlaski – ulice: Akacjowa, Bulwar, Chabrowa, Chopina, Cicha, Czekanowskiego, Długa, Graniczna, Jana Pawła II, Kilińskiego, Klonowa, Konwaliowa, Kosowska, Kościelna, Kolejowa, Kościuszki, Krzywa, Kubusia Puchatka, Kupientyńska, Lipowa (do torów kolejowych), Łowiecka, Magistracka, Malinowskiego, Mała, Mały Rynek, Matejki, Międzyrzecka, Miłosza, Niecała, Nieciecka, Olszewskiego, Osiedlowa, Piękna, Prosta, Przeskok, Repkowska, Skwer NMP, Siedlecka, Sienkiewicza, Skłodowskiej, Słoneczna, Spacerowa, Szeroka, Szkolna, Śniadeckich, Świerkowa, Targowa, Teligi, Topolowa, Wilczyńskiego, Winnice, Witosa, Wolności (numery parzyste), Zagłoby, Ząbkowska, Zielna, Źródlana, Żeromskiego, Żytnia.

Bachorza, Dziegetnia, Jadwisin, Karlusin, Krasnodęby Kasmy, Krasnodęby Sypytki, Kupientyn, Łubianki, Podkupientyn, Podrogów, Remiszew Duży, Wojewódki Dolne, Wojewódki Górne, Żanecin.

Rys historyczny

Pierwszy drewniany kościół w Sokołowie Podlaskim (dawniej: Sokołowo) pw. Trójcy Przenajświętszej, św. Michała Archanioła, św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy ufundował w niedzielę „Exaudi”, czyli 12 maja 1415 roku dziedzic Sokołowa – Mikołaj Sepieński z Sepna h. Nowina, doradca i sekretarz (1413-1424) wielkiego księcia litewskiego Witolda Aleksandra (ok. 1348-1430) i sędzia ziemi poznańskiej (1426-1430). Świadkami tego wydarzeni byli: ks. Grzegorz z Buczkowa (zm. ok. 1424), biskup włodzimierski (1400-1424) i Pomścibor z Chamska (zm. po 1431), podkomorzy ciechanowski. Jak zaznacza dokument fundacyjny, pierwszym plebanem tegoż kościoła został ks. Jan Czamsor. W zamian za otrzymane beneficjum (m. in. Przeździatka, Rogowo) miał on obowiązek utrzymywać dwóch wikariuszy i szkołę.

Na prośbę wspomnianego Mikołaja Sepieńskiego we wtorek po święcie św. Michała Archanioła, czyli dniu 3 października 1424 roku wspomniany biskup włodzimierski erygował w Sokołowie parafię katolicką, uposażając ją między innymi w następujące wsie: Rogów, Przeździatka, Nieciecz, Bielany. W tym samym roku, a dokładnie 30 marca 1424 roku wielki książę litewski Witold Aleksander dokonał lokacji miasta – na prawie średzkim. W latach 1472-1474 plebanem sokołowskim był ks. Jakub. W 1436 r. dobra sokołowskie posiadał Paweł Rogala Sokołowski. Jego syn Mikołaj ok. 1480 r. ufundował w kościele sokołowskim altarię pw. św. Michała Archanioła.

W 1508 roku bezpotomny Stanisław Sokołowski, syn Mikołaja i ostatni z rodu Sokołowskich herbu Rogala, zapisał dobra sokołowskie swemu krewnemu dziedzicowi Ciechanowca – Stanisławowi Piotrowiczowi Kiszce h. Dąbrowa (zm. 1514), marszałkowi hospodarskiemu (1492-1509), hetmanowi wielkiemu litewskiemu (1503-1507). W dniu 1 lipca 1569 roku król Polski Zygmunt II August (1520-1572) potwierdził darowiznę Anny Radziwiłł (1525-1600), wdowy po Stanisławie Kiszce (zm. 1 listopada 1554 r.), wojewodzie witebskim (1544-1554), miasta Sokołowa i należących do niego wsi na rzecz jej syna – zwolennika arian – Jana Kiszki (1547-1592), krajczego litewskiego (1569), starosty żmudzkiego (1579-1589) kasztelana wileńskiego i wojewody brzeskiego (1588). Jan Kiszka który był gorliwym zwolennikiem arianizmu, po śmierci proboszcza sokołowskiego ks. Grzegorza Domanowskiego, w 1562 roku siłą zabrał kościół katolikom, zamieniając go na zbór ariański. Na ten czas zarząd i duszpasterstwo przejęła parafia Suchożebry. W dniu 1 lipca 1569 roku Zygmunt August, król polski potwierdził darowiznę Sokołowa i wsi należących do niego, dokonaną przez Annę z Radziwiłłów na rzecz wspomnianego zwolennika arian – Jana Kiszki (1547-1592). Od 1592 roku właścicielami Sokołowa stali się Radziwiłłowie, którzy po przyjęciu kalwinizmu popierali innowierców oraz dyzunitów (po 18 maja 1596 r.). W 1592 roku, kościół sokołowski został zwrócony katolikom. Proboszczem został wówczas ks. Szymon z Urzędowa. Kolejnymi właścicielami miasta były rodziny: Krasińskich (1668-1750), Lipskich (po 1750), Ogińskich (1764), Kobylińskich (1808), Hirschmanów (1843), Sobańskich (1904) i Malewiczów (1924-1944).

W 1632 roku ks. Stanisław Naborowski zbudował drewniany kościół pw. św. Małgorzaty i Michała Archanioła. Konsekrował go w 1665 roku ks. bp Kazimierz Zwierz (zm. 1682), sufragan diecezji łuckiej (1664-1682). Kolejna drewniana świątynia została wzniesiona po 1737 roku (spłonęła w 1798).

W 1800 roku ówczesny proboszcz ks. Tomasz Kosieradzki, kosztem Michała Kleofasa Ogińskiego (1765-1833), wzniósł drewniany kościół pw. św. Michała Archanioła, który dnia 3 października 1817 roku doszczętnie spłonął. W tej sytuacji kolejni dziedzice Sokołowa – marszałek powiatowy łosicki Karol Kobyliński zwany „Książko” (1764-1842) i jego żona Franciszka Wojewódzka (1765-1827) ufundowali w latach 1820-1826 roku niewielki, murowany kościół, pw. św. Michała Archanioła. W 1826 roku został on poświęcony.

Murowana świątynia Kobylińskich przetrwała aż do czasów II wojny światowej. Z 26 na 27 lipca 1944 roku legła ona w gruzach, zbombardowana przez lotnictwo wojsk sowieckich. Funkcję tymczasowej kaplicy przejął wówczas kościół św. Rocha. Na miejscu zniszczonej świątyni parafialnej w 1948 roku przystąpiono do wznoszenia obecnego kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP. Jego projekt wykonał arch. Andrzej Boni (1894-1962) z Warszawy, który wzorował się na wcześniejszym swoim planie kościoła pw. Najczystszego Serca NMP na placu Szembeka w Warszawie. Fundamenty poświęcił w czasie wizytacji kanonicznej w dniu 5 września 1948 roku ks. Ignacy Świrski, (1885-1968), biskup siedlecki czyli podlaski (1946-1968). Prace budowlane, którymi kierował ks. kan. Stanisława Pielasa (1906-1985), proboszcz sokołowski (1946-1983), ukończono w 1953 roku. Tego samego roku w dniu 25 października odbyła się konsekracja, której dokonał wspomniany ks. bp Ignacy Świrski. W 1983 roku ukończono wznoszenie wieży wieńczącej fasadę świątyni i wyposażanie jej wnętrza.

Na mocy Bulli Jan Pawła II „Totus Tuus Poloniae Populus” w dniu 25 marca 1992 roku kościół ten został podniesiony do godności konkatedry. Ks. bp Antoni P. Dydycz z dniem 6 sierpnia 2003 roku zezwolił na całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu – we środę i czwartek.

W latach 2006-2011 – staraniem obecnego proboszcza ks. prał. Andrzeja Krupy – odnowiono elewację wewnętrzną i zewnętrzną konkatedry oraz zbudowano w świątyni nową drewnianą chrzcielnicę i dwa boczne ołtarze w stylu neogotyckim zaprojektowane przez Mariana Korczyka z Radzynia Podlaskiego. Dodatkowo wstawiono dziewiętnaście witraży według projektu Andrzeja Łojszczyka z Warszawy i Cezarego Szulca z Korczewa. w 2015 r. zbudowano drewniane stalle w prezbiterium.

W dniu 23 sierpnia 2015 r. w obecności abp. Wojciecha Polaka, Prymasa Polski, bp Tadeusz Pikus dokonał konsekracji świątyni.

Z obiektów zabytkowych pozostała tylko murowana, dwukondygnacyjna dzwonnica, zbudowana w pierwszej połowie XIX wieku, gruntownie odrestaurowana w 2011 roku staraniem proboszcza ks. prał. Andrzeja Krupy.

Obok kościoła stoją: dom dla organisty i kościelnego zbudowany w latach 1957-1961 oraz murowana plebania (mieszkania księży wikariuszy i kancelaria), zbudowana w latach 1947-1950 staraniem wspomnianego ks. kan. Stanisława Pielasy. Z drugiej strony kościoła znajduje się dom parafialny (mieszkanie księdza proboszcza i sale parafialne), wzniesiony w latach 1986-1989 staraniem ks. inf. Jana Sobechowicza. W tym budynku w latach 1992-1994 mieszkał ks. Jan Chrapek (1948-2001), biskup pomocniczy diecezji drohiczyńskiej (1992-1994).

Oprac. ks. dr Zbigniew Rostkowski

Wspólnoty parafialne
Akcja Katolicka
Apostolat Maryjny
Apostolat Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”
Apostolat „Złota Róża”
Domowy Kościół
Koło Przyjaciół „Radia Maryja”
Legion Maryi
Parafialny Zespół Caritas
Ruch „Światło-Życie”
Stowarzyszenie Żywego Różańca
Różaniec Rodziców za Dzieci
Szkolne Koło Caritas
Wspólnota Drogi Neokatechumenalnej
Zgromadzenia zakonne

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
W parafii od 1987 roku
Adres:
ul. Kosowska 26
08-300 Sokołów Podlaski
tel. 25/781 23 72

Zgromadzenie Sióstr Służek NMP
W parafii od 1904 roku
Adres:
ul Kościuszki 4
08-300 Sokołów Podlaski
tel. 25/781 28 68

Aktualności
O. Marek Kowalski w konkatedrze_26.07.2020

Znaki z nieba

Na zaproszenie ks. proboszcza Andrzeja Krupy 26 lipca br. w par. konkatedralnej w Sokołowie Podlaskim gościliśmy o. Marka Kowalskiego ze Zgromadzenia Paulinów, który przez cały dzień głosił Słowo Boże i dzielił się świadectwem posługi duszpasterskiej w Mariupolu na Ukrainie i wiary tamtejszych katolików.
Inscenizacja misyjna_Sokołów Podlaski_20.10.2019

Inscenizacja misyjna

„Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię...” - tymi słowami pieśni rozpoczęła się 20 października 2019 r. w sokołowskiej konkatedrze inscenizacja misyjna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Sokołowie Podlaskim.

Święto muzyki chóralnej

W Sokołowie Podlaskim 28-29 września 2019 r. miały miejsce I Sokołowskie Spotkania Chóralne. Organizatorem wydarzenia był sokolowski Ośrodek Kultury. Uczestniczyły w nich trzy chóry: Chór Kameralny KOE, Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, Chór Kameralny „Tibi Domine”.
Polska pod Krzyżem_Sokołów Podlaski_15.09.2019

Sokołów pod Krzyżem

Sokołów Podlaski to jedna z miejscowości, która 14 września 2019 r. dołączyła do inicjatywy „Polska pod Krzyżem”, z tym, że na swoim terenie.

Kancelaria parafialna

Czynna:
codziennie oprócz niedziel, świąt oraz uroczystości: 9:00 – 11:00, 16:00 – 17:00

Msze Święte

Niedziele i święta:
6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 16:00, 20:00
Dni powszednie:
pon, wt, pt: 6:30, 7:00, 18:00; śr, czw: 6:30, 11:00, 18:00

Inne nabożeństwa

Msze św. w święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
6:30, 9:30, 12:30, 18:00

Odpusty:
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
16 sierpmnia – św. Rocha

Nabożeństwo adoracyjne:
27-29 września
co tydzień: środa-czwartek (cały dzień)

Rocznica poświęcenia kościoła:

Księża w parafii

Proboszcz

Ksiądz prałat mgr Andrzej Krupa (1980)

dziekan sokołowski
Wikariusz

Ksiądz mgr lic. Łukasz Borzęcki (2012)

Student