OGRODNIKI – Parafia Chrystusa Króla

O parafii

Dane o parafii:
Założona: 19.10.1947 r.
Erygowana: 01.09.1990 r.
Mieszkańców: 1050
Katolików: 1047

Do parafii należą:
Grabowiec, Ogrodniki, Zagrodniki.

Rys historyczny

Miejscowość Ogrodniki swymi początkami sięga drugiej dekady XVI wieku. W 1516 roku na południowo-wschodnim krańcu dóbr książąt mazowieckich została założona osada, którą – z racji na jej rozległość – nazwano Wielkie. Z czasem nazwa ta uległa zniekształceniu na Wielgie i w takim brzmieniu funkcjonowała do lat sześćdziesiątych XX stulecia, dzieląc się na cztery części: Wielgie Topór, Wielgie Ogrodniki, Wielgie Zagrodniki, Wielgie Grabowiec i osadę młyńską Księżyznę. Początkowo teren ten należał do parafii Kamieńczyk. W 1517 roku ks. Erazm Ciołek (1474-1522), biskup płocki (1503-1522), przyłączył Wielkie do parafii Kamionna, a roku później odłączył, kiedy została utworzona parafia w Stoczku.

Pod koniec 1945 roku ks. Marian Stroiński (1889-1972), proboszcz stoczkowski (do 1947), zaczął odprawiać w Ogrodnikach Mszę św. Początkowo w prywatnym mieszkaniu, a następnie w drewnianej kaplicy przewiezionej w 1946 roku z Sadolesia (par. Sadowne), gdzie pełniła rolę zboru luterańskiego. Staraniem ks. kan. dr. Czesława Pniewskiego (1899-1962), proboszcza stoczkowskiego (1947-1948), w dniu 8 czerwca 1947 roku kaplica ta została poświecona. Dnia 19 października 1947 r. ks. Ignacy Świrski (1885-1968), biskup siedlecki czyli podlaski (1946-1968), erygował we wsi Wielgie Ogrodniki samodzielną filię duszpasterską, która rozpoczęła swoją działalność z dniem 26 października tegoż roku. W dniu 1 września 1990 roku ks. Jan Mazur, biskup siedlecki czyli podlaski (1968-1996), filię w Ogrodnikach podniósł do rangi samodzielnej parafii. Jej ówczesny rektor (1983-1991) ks. Ryszard Nicpoń został wówczas pierwszym proboszczem parafii Ogrodniki (1991-2002).

Obecny, murowany kościół zbudowano w latach 1990-1994, pod kierunkiem wspomnianego ks. Ryszarda Nicponia. Jego projekt wykonał arch. Janusz Nieścior z Łomaz. Kamień węgielny poświęcił w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniu 9 czerwca 1991 roku Ojciec Święty Jan Paweł II, na zakończenie IV Pielgrzymki do Ojczyzny. Konsekracji dokonał w dniu 22 maja 1994 roku ks. Władysław Jędruszuk (1918-1994), biskup drohiczyński (1991-1994) w obecności biskupów: ks. Jana Mazura, biskupa siedleckiego (1968-1996), ks. Wacława Skomoruchy (1915-2001), biskupa pomocniczego z Siedlec (1963-1992), ks. Henryka Tomasika, biskupa pomocniczego z Siedlec, ks. Józefa Wysockiego, biskupa pomocniczego z Elbląga i ks. Jana Chrapka (1948-2001), biskupa pomocniczego z Drohiczyna (1992-1994).

Przy kościele stoi nowa, murowana plebania zbudowana w latach 1984-1987, dzięki staraniom wspomnianego ks. Ryszarda Nicponia.

Oprac. ks. dr Zbigniew Rostkowski

Wspólnoty parafialne
Stowarzyszenie Żywego Różańca
Aktualności

Posłany 25 lat temu…

„Każdy jubileusz kapłaństwa jest jak kamień węgielny pod nowe powołania kapłańskie...” - Takimi słowami przybyłych gości przywitał Jubilat ks. Leszek Tymoszuk, Proboszcz par. Chrystusa Króla w Ogrodnikach, który w tejże parafii obchodził swój Srebrny Jubileusz 25 - lecia kapłaństwa.

Mapa

Kancelaria parafialna

Czynna od pon do sob:
pół godziny przed i po Mszy św.
W niedzielę i święta kancelaria nieczynna.

Msze Święte

Niedziele i święta:
9:00, 11:00
Święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
17:00
Dni powszednie:
17:00, czas zimowy: 16:00

Inne nabożeństwa

Odpusty:
Niedziela Chrystusa Króla
26 sierpnia – Matki Bożej Częstochowskiej

Nabożeństwo adoracyjne:
piątek-Niedziela Chrystusa Króla

Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
każda środa: 17:00

Rocznica poświęcenia kościoła:

Księża w parafii