NURZEC-STACJA – Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

O parafii
Dane o parafii:
Erygowana: 03.12.1945 r.
Mieszkańców: 2907
Katolików: 1434

Do parafii należą:
Augustynka, Borysowszczyzna, Chanie-Chrusy, Dąbrowa, Moszczona Pańska, Nurczyk, Nurzec-Kolonia, Nurzec, Nurzec-Stacja, Sokóle, Sycze, Wakułowicze, Zalesie, Żerczyce.

Rys historyczny

Osada Nurzec Stacja pojawiła się po wybudowaniu w 1873 roku linii kolejowej Siedlce-Białystok. Jej gwałtowny rozwój nastąpił w okresie kryzysu gospodarczego (1933-1936).
W 1933 roku katolicy rozpoczęli starania w sprawie organizacji filii duszpasterskiej parafii Milejczyce. Budowę prowizorycznej kaplicy rozpoczęto ok. 1938 roku, ale uległa ona zniszczeniu z powodu gwałtownego huraganu. Do wybuchu wojny nabożeństwa sprawowano najczęściej w poczekalni dworca kolejowego lub w budynku nadleśnictwa. Z chwilą wkroczenia wojsk niemieckich w 1941 roku parafianie rozpoczęli zabiegi o przejęcie drewnianej stołówki, stojącej przy Składnicy Drewna na tzw. Zaolziu. W 1945 roku wyremontowany budynek został przekazany na kaplicę pw. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Andrzeja Boboli.
Parafia w Nurcu została erygowana przez ks. Kazimierza Bukrabę (1885-1946), biskupa pińskiego (1932-1946) dekretem z dnia 3 grudnia 1945 roku. Opiekę duszpasterską sprawował początkowo ks. Wincenty Franckiewicz (1883-1967), proboszcz milejczycki (1939-1958). Pierwszym proboszczem, który przybył 15 stycznia 1946 roku na stałe do Nurca (do 1947) był ks. Mieczysław Kasprowicz (1946-1947).
Obecny murowany kościół został zbudowany w latach 1982-1986, staraniem ks. Zenona Pietrzuczaka (prob. 1979-1986). Dnia 15 maja 1983 roku odbyła się uroczystość poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego przez ks. bp. Władysława Jędruszuka, administratora apostolskiego diecezji pińskiej (1967-1991). Projektantem świątyni był inż. Jerzy Zgliczyński z Białegostoku. Kolejni proboszczowie – ks. Stanisław Kozłowski (1986-1989), ks. Roman Trusiak (1989-1997) i ks. Jerzy Olszewski prowadzili prace wykończeniowe. W latach 1997-2001 ks. Jerzy Olszewski zakończył budowę wieży – dzwonnicy, według projektu inż. Michała Popławskiego z Płonowa. Projekt wnętrza kościoła wykonał Grzegorz Łoś z Supraśla. Konsekracji kościoła dokonał dnia 11 listopada 2001 roku ks. Antoni P. Dydycz, biskup drohiczyński.
W pobliżu kościoła stoi murowana, piętrowa plebania zbudowana w latach 1975-1977, staraniem ks. proboszcza Jana Pawlonki (prob. 1947-1978) i ks. Jana Wasilewskiego (wik. 1974-1975).

Oprac. ks. dr Zbigniew Rostkowski

Wspólnoty parafialne
Parafialny Zespół Caritas
Stowarzyszenie Żywego Różańca
Zgromadzenia zakonne

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Niepokalanej Maryi Panny z Gandino (Urszulanki) – OMVI
Dom Rekolekcyjny „Betania”
W parafii od 24 lipca 1995 roku

Adres:
ul. Akacjowa 6
17-330 Nurzec
tel. 85 656 02 65
e-mail: [email protected]

Aktualności

Bierzmowanie w parafii Nurzec – Stacja

W 40 rocznicę wmurowania kamienia węgielnego pod świątynię w Nurcu – Stacji, bp Piotr Sawczuk sprawował Mszę św. w intencji tej parafii oraz udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania.

Las papieski

W Nadleśnictwie Nurzec posadzono Las Pamięci Jana Pawła II. Posadzony las, to Las Pamięci Jana Pawła II, to wyraz czci dla tego Wielkiego Świętego Syna Polskiej Ziemi i wyraźny sprzeciw wobec ataków na pamięć o tym, Świętym – podkreśla Artur Gacki, gospodarz tego terenu inicjator i organizator tego wydarzenia.

Kurs „Maria Magdalena”

W dniach 17 – 19 marca 2023 roku w Nurcu – Stacji, w Domu Rekolekcyjnym „Betania” Sióstr Urszulanek, odbył się kurs „Maria Magdalena” skierowany do kobiet. Zorganizowany został przez Drohiczyńską Szkołę Nowej Ewangelizacji św. Józefa we współpracy z Pallotyńską Szkołą Nowej Ewangelizacji z Lublina.

Wierzę w Kościół Chrystusowy

W dniach 17-19.02.2023 r. członkowie Ruchu Rodzin Nazaretańskich Diecezji Drohiczyńskiej, a także przedstawiciele wspólnot z diecezji warszawsko-praskiej i siedleckiej zgromadzili się w „Domu Betania” w Nurcu Stacji na zimowe rekolekcje.

Mapa

Kancelaria parafialna

Czynna od pon do pt w godzinach:

8:00 – 9:00, 16:00 – 17:00

Msze Święte

Niedziele i święta:
9:00, 11:00
Święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
9:00, 18:00 (czas zimowy 17:00)
Dni powszednie:
18:00 (czas zimowy 17:00)

Inne nabożeństwa

Odpust:
26 sierpnia – Matki Bożej Częstochowskiej

Nabożeństwo adoracyjne:
16-18 maja

Rocznica poświęcenia kościoła:

Księża w parafii