Dzień I

Trasa:
DROHICZYN – SOKOŁÓW PODLASKI; ŁOCHÓW – KORYTNICA

Temat dnia:
ŚW. JÓZEF – SPRAWDZONY OPIEKUN czyli o odpowiedzialnym przewodniku przez życie

Cytat dnia:
Mojżesz przypomina Izraelowi: „Pan niósł cię, jak niesie ojciec swego syna, całą drogę, którą szliście”. Tak Józef sprawował ojcostwo przez całe swe życie. (pap. Franciszek)

Intencja:
O bezpieczne wędrowanie i obfite duchowe owoce udziału w pielgrzymce.

Dzień II

Trasa:
SOKOŁÓW PODL., KORYTNICA, WĘGRÓW – GRĘBKÓW

Temat dnia:
ŚW. JÓZEF – PIELGRZYM WIARY czyli o otwartości na Boże natchnienia

Cytat dnia:
Droga wiary Józefa podąża w tym samym kierunku i pozostaje w całości określona tą samą tajemnicą, której stał się on – wraz z Maryją – pierwszym powiernikiem. (św. Jan Paweł II)

Intencja:
O ustanie epidemii w Polsce i na całym świecie

Dzień III

Trasa:
GRĘBKÓW – CEGŁÓW

Temat dnia:
ŚW. JÓZEF – POWIERNIK BOŻYCH TAJEMNIC czyli o tym, że lepiej wypełniać plany Stwórcy, niż swoje

Cytat dnia:
Józef, syn patriarchy Jakuba, uchylił odrobinę rąbka tajemnicy, otaczającej osobę Józefa z Nazaretu i w całej pełni ukazał jego wielkość jako stróża Świętej Rodziny. (bł. Leon XIII)

Intencja:
O chętne wypełnianie planów Bożych

Dzień IV

Trasa:
CEGŁÓW – REGUT

Temat dnia:
ŚW. JÓZEF – CICHY BOHATER czyli o trudnej sztuce milczenia

Cytat dnia:
Józef w momencie swego „zwiastowania” nie wypowiedział żadnego słowa, a jedynie „uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański”… (św. Jan Paweł II)

Intencja:
O Boże błogosławieństwo dla mojej parafii i kapłanów, którzy udzielali mi sakramentów

Dzień V

Trasa:
REGUT – MAGIEROWA WOLA

Temat dnia:
ŚW. JÓZEF – CZŁOWIEK Z TWÓRCZĄ ODWAGĄ czyli o przyjmowaniu trudnych darów

Cytat dnia:
Józef jest człowiekiem, przez którego Bóg troszczy się o początki historii odkupienia. (Franciszek)

Intencja:
O święte powołania kapłańskie w naszej diecezji

Dzień VI

Trasa:
MAGIEROWA WOLA – PROMNA

Temat dnia:
ŚW. JÓZEF – ZWIERCIADŁO CIERPLIWOŚCI  czyli o jeszcze trudniejszej sztuce słuchania

Cytat dnia:
Już na początku dziejów odkupienia odnajdujemy wcielony wzór posłuszeństwa – po Maryi – właśnie w Józefie, który wyróżnił się wiernym wypełnieniem Bożych przykazań. (św. Jan Paweł II)

Intencja:
O umiejętność słuchania Boga i wysłuchania bliźniego

Dzień VII

Trasa:
PROMNA – KLWÓW

Temat dnia:
ŚW. JÓZEF – PRZECZYSTY STRÓŻ DZIEWICY  czyli o tym, co wydaje się niemożliwe

Cytat dnia:
Jeżeli Bóg przeznaczył św. Józefa na małżonka Najświętszej Dziewicy, to uczynił go z pewnością nie tylko towarzyszem Jej życia, ale także uczestnikiem w Jej wzniosłej godności. (Leon XIII)

Intencja:
O poszanowanie życia poczętego w naszej Ojczyźnie i na całym świecie

Dzień VIII

Trasa:
KLWÓW – DZIELNA

Temat dnia:
ŚW. JÓZEF – PRZYKŁADNY OJCIEC czyli o różnicy między „mieć dziecko” i „być rodzicem”

Cytat dnia:
Sama Dziewica Maryja, w pełni świadoma, że nie poczęła Jezusa w małżeńskim zjednoczeniu z Józefem, nazywa go jednak ojcem Chrystusa. (św. Augustyn)

Intencja:
O potrzebne łaski dla obdarzonych powołaniem ojcowskim

Dzień IX

Trasa:
DZIELNA – ALEKSANDRÓW

Temat dnia:
ŚW. JÓZEF – MĄŻ NAJROZTROPNIEJSZY  czyli o sposobie na dobre małżeństwo

Cytat dnia:
Gdy małżeństwo Adama i Ewy stało się źródłem zła, które ogarnęło cały świat, małżeństwo Józefa i Maryi stanowi szczyt, z którego świętość rozlewa się na całą ziemię. (św. Jan Paweł II)

Intencja:
O potrzebne łaski dla przygotowujących się do zawarcia małżeństwa