Dzień I

Trasa:
Drohiczyn – Sokołów Podlaski
Łochów – Korytnica

Temat dnia:
Misja – powołani, aby przynosić owoce

Cytat dnia:
„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” (J 15,16a).

Patron dnia:
św. Wojciech

Intencja:
O siły dla misjonarzy i misjonarek

Dzień II

Trasa:
Korytnica – Grębków
Sokołów Podlaski – Grębków
Węgrów – Grębków

Temat dnia:
Owoce Ducha Świętego

Cytat dnia:
„Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5,22-23a).

Patron dnia:
bł. Klara Szczęsna

Intencja:
O siły do pielgrzymowania

Dzień III

Trasa:
Grębków – Cegłów

Temat dnia:
Miłość – być dla dobra innych

Cytat dnia:
„Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania” (J 14,15).

Patron dnia:
bł. Angela Truszkowska

Intencja:
O umiejętność troszczenia się o innych

Dzień IV

Trasa:
Cegłów – Regut

Temat dnia:
Radość – cieszyć się, gdy nic nie wychodzi

Cytat dnia:
„Za pełną radość poczytujcie sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia” (Jk 1,2).

Patron dnia:
bł. Stefan Wincenty Frelichowski

Intencja:
O Boże błogosławieństwo dla mojej parafii i posługujących w niej pasterzy

Dzień V

Trasa:
Regut – Magierowa Wola

Temat dnia:
Pokój – mieć święty spokój?

Cytat dnia:
„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję” (J 14,27ab).

Patron dnia:
św. Jadwiga Śląska

Intencja:
O pokój na świecie i w moim sercu

Dzień VI

Trasa:
Magierowa Wola – Promna

Temat dnia:
Cierpliwość – czekać na efekty, gdy ich nie ma

Cytat dnia:
„Nie dajcie nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono posługi, okazujemy się sługami Boga przez wszystko: przez wielką cierpliwość” (2 Kor 6, 3-4).

Patron dnia:
bł. Michał Giedroyć

Intencja:
O cierpliwość w znoszeniu przeciwności

Dzień VII

Trasa:
Promna – Klwów

Temat dnia:
Uprzejmość – spojrzeć na człowieka po Bożemu

Cytat dnia:
„Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!” (Mt 7, 12a).

Patron dnia:
bł. Hanna Chrzanowska

Intencja:
O potrzebne łaski dla posługujących osobom cierpiącym

Dzień VIII

Trasa:
Klwów – Dzielna

Temat dnia:
Dobroć – widzialna oznaka wiary

Cytat dnia:
„Ci, którzy wierzą w Boga, mają się starać usilnie o pełnienie dobrych czynów” (Tt 3, 8b).

Patron dnia:
bł. Jan Beyzym

Intencja:
O powołania kapłańskie i zakonne

Dzień IX

Trasa:
Dzielna – Aleksandrów

Temat dnia:
Wierność – wytrwać do końca

Cytat dnia:
„Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia” (Ap 2, 8c).

Patron dnia:
św. Teresa Benedykta od Krzyża

Intencja:
O wierność w podjętych zobowiązaniach

Dzień X

Trasa:
Aleksandrów – Przedbórz

Temat dnia:
Łagodność – być cichym i miłosiernym

Cytat dnia:
„Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko” (Flp 4, 5).

Patron dnia:
bł. Jolanta

Intencja:
O potrzebne łaski dla pątników duchowych i wspierających nas podczas pielgrzymki

Dzień XI

Trasa:
Przedbórz – Żytno

Temat dnia:
Opanowanie – najpierw poskromić siebie

Cytat dnia:
„A ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami” (Ga 5, 24).

Patron dnia:
bł. Bronisław Markiewicz

Intencja:
O moje przybliżenie się do Boga

Dzień XII

Trasa:
Żytno – Chorzenice

Temat dnia:
Błogosławiony owoc – współpraca Maryi z Duchem Świętym

Cytat dnia:
„Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1, 38a).

Patron dnia:
św. Jacek Odrowąż

Intencja:
O opamiętanie się i nawrócenie znieważających Boga i szydzących z Jego świętych

Dzień XIII

Trasa:
Chorzenice – Częstochowa

Temat dnia:
Oto Matka twoja – wytrwać do końca

Cytat dnia:
„Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 24, 13).

Patron dnia:
bł. Ignacy Kłopotowski

Intencja:
O duchowe owoce pielgrzymki

Dzień XIV

Jasna Góra

Temat dnia:
Uczta Baranka – z Maryją uwielbiać Boga

Cytat dnia:
„Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka” (Ps 34, 9).

Patron dnia:
św. Maksymilian Kolbe

Intencja:
O Boże błogosławieństwo dla Narodu Polskiego