XXX Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Śpiewajmy Panu” Podlasie 2023. „Będę się cieszył i radował tobą, będę śpiewał twemu imieniu, o Najwyższy!” Ps 9,2

Pod tym hasłem 30 września 2023 w Siemiatyczach odbywać się będzie XXX Jubileuszowy Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Śpiewajmy Panu” Podlasie 2023. Dzieci i młodzież z terenu Diecezji Drohiczyńskiej już po raz 30 zaprezentują swoje zdolności wokalno-muzyczne publiczności, uczestniczącej w tym wydarzeniu.

Organizatorem Festiwalu jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej, Województwo Podlaskie oraz Fundacja Mater  przy wsparciu Siemiatyckiego Ośrodka Kultury.

Przez wspólne śpiewanie, chcemy uwielbić Pana Boga za tak wielkie Dary otrzymane przez nasz Naród, naszą Diecezję i cały Kościół, oraz kontynuować cele jakie przyświecają Festiwalowi od początku jego istnienia tj.: promowanie piosenki religijnej i patriotycznej jako formy wychowania, ewangelizacji i jedności, prezentacja dorobku zespołów tworzących w duchu chrześcijańskim, przede wszystkim działających przy parafii oraz ożywianie ruchów i stowarzyszeń młodzieżowych naszej Diecezji.

Pragniemy, aby to wydarzenie stało się radosnym uczestnictwem w kulturze, propagującym utwory religijne i patriotyczne, a wspólne śpiewanie jednoczyło w miłości do Boga i uczyło szacunku dla Ojczyzny.

Przesłuchania Festiwalowe odbędą się w Siemiatyckim Ośrodku Kultury (ul. Zaszkolna 1)

 

Uczestnicy Festiwalu mogą zapisać się do następujących kategorii:|

· Zespoły wokalno-instrumentalne dziecięce (do 13 roku życia)
· Zespoły wokalno-instrumentalne młodzieżowe (do 20 roku życia )
· Zespoły wokalno-instrumentalne dorośli (po 20 roku życia)

 • Schole dziecięce (szkoła podstawowa)
 • Schole młodzieżowe (szkoła ponadpodstawowa)
 • Szkoły specjalne

  · soliści:

– do 10 lat,

– 11-14 lat,

– 15-18 lat.

– od 18 lat.

 

Każdy z uczestników może wystąpić maksymalnie w dwóch kategoriach.

W szczególny sposób do udziału we wszystkich kategoriach zaproszone są osoby niepełnosprawne.

 

Na zgłoszenia czekamy do 25 września 2023 r do godziny 16:00.

Zgłoszenia uczestników Festiwalu należy przesłać do Biura KSM DD ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn,
tel.: 502 599 864 , mail: [email protected]

 

Osoby lub instytucje, które chciałby wesprzeć dzieło jakim jest Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej
zapraszamy do kontaktu z Biurem KSM DD tel.: 502 599 864.

 

XXX FESTIWAL
PIOSENKI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ
„Śpiewajmy Panu”
PODLASIE 2023

REGULAMIN

HASŁO EDYCJI: „Będę się cieszył i radował tobą,

będę śpiewał twemu imieniu, o Najwyższy!”

 

 1. ORGANIZATOR

– Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej, warz z Województwem Podlaskim

 

 1. WSPÓŁORGANIZATOR

– Siemiatycki Ośrodek Kultury

 

III. CELE FESTIWALU

– promowanie piosenki religijnej i patriotycznej jako formy wychowania, ewangelizacji i jedności,

– prezentacja dorobku zespołów tworzących w duchu chrześcijańskim, przede wszystkim działających przy parafii,

– integracja środowiska dzieci i młodzieży poprzez wspólną pracę przy Festiwalu,

– wychowanie przez całoroczną pracę uwieńczoną udziałem w Festiwalu,

– integracja z osobami niepełnosprawnymi,

– ożywianie ruchów i stowarzyszeń młodzieżowych naszej diecezji,

– propagowanie Regionu Podlaskiego,

– prezentacja kultury Podlasia w duchu miłości do Ojczyzny,

– podnoszenie kompetencji kulturalnych społeczeństwa,

– przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze,

– tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej,

– zachowanie tradycji i przekazu ludowego dziedzictwa kulturowego,

– rozbudzanie świadomości młodych ludzi do kreowania i tworzenia kultury kolejnych pokoleń,

– wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za kulturę narodu,

– pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i do kształtowania osobowości,

– odkrywanie talentów.

 1. UCZESTNICY

W eliminacjach do XXIX Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej ,,Śpiewajmy Panu”- Podlasie 2022 mogą brać udział wykonawcy promujący w swej twórczości wartości chrześcijańskie i patriotyczne oraz wyznające przykładem swojego życia wartości chrześcijańskie.

 

Kategorie*:

 • Zespoły wokalno-instrumentalne dziecięce (do 13 roku życia)
 • Zespoły wokalno-instrumentalne młodzieżowe (do 20 roku życia )
 • Zespoły wokalno-instrumentalne dorośli (po 20 roku życia)
 • Schole dziecięce (szkoła podstawowa)
 • Schole młodzieżowe (szkoła ponadpodstawowa)
 • Szkoły specjalne
 • soliści:

– do 10 lat,

– 11-14 lat,

– 15-18 lat.

– od 18 lat.

VII. ZASADY REGULAMINOWE

Przesłuchanie festiwalowe odbędzie się 1 października (sobota) 2022 r. w Siemiatyczach – Siemiatycki Ośrodek Kultury.

 

Zasady uczestnictwa w Festiwalu:

– każdy uczestnik może wystąpić w maksymalnie dwóch kategoriach,

– uczestnicy podczas przeglądu wykonują jeden utwór muzyczny: o charakterze religijnym         lub patriotycznym (nie wykonywany przez dany podmiot na festiwalu w ciągu ostatnich 5 lat),

– uczestnik musi znać tekst utworu na pamięć,

– akceptowane będą podkłady muzyczne na nośnikach CD, Pendrive w formacie audio lub MP3,

– uczestnicy biorą udział w Festiwalu wg kategorii,

– każdy podmiot powinien minimum na 10 minut przed swoim występem być przygotowanym i oczekiwać na występ – spóźnienie oznacza rezygnację z uczestnictwa w Festiwalu (organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia występu podmiotu na określoną godzinę),

– czas występu nie może przekraczać 5 minut,

– uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt,

zespoły, które przyjadą ze swoim sprzętem muzycznym i potrzebują więcej czasu na rozstawienie i przygotowanie prosimy o wcześniejsze zgłoszenie organizatorom w celu sprawniejszego przeprowadzenia przesłuchań i ustalenia kolejności,

– uczestników Festiwalu ocenia Jury powołane przez Organizatora.

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZESŁUCHANIACH

 

– zgłoszenia dokonuje się przez wypełnienie formularza i wysłanie go drogą elektroniczną na adres: [email protected] wpisując w temacie FESTIWAL 2023 (formularze do pobrania
na stronie internetowej: www.ksm-drohiczyn.pl. w zakładce FESTIWAL),

– do formularza należy obowiązkowo dołączyć imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie uczestnika do Festiwalu,

– podmiot, który nie wypełni formularza w całości, lub wypełni go nieprawidłowo, nie zostanie dopuszczony do udziału w Festiwalu,

– zgłoszenia należy przesłać do 28 września 2023 r.

 1. PRZEBIEG FESTIWALU

Data i miejsce: 1 października (sobota) 2023 r. Siemiatycze

– godz. 10:00– Rozpoczęcie Festiwalu w Siemiatyckim Ośrodku Kultury (ul. Legionów Piłsudskiego 1, 17-300 Siemiatycze)

– od godz. 10:15 – rozpoczęcie przesłuchań konkursowych

– w trakcie przesłuchań przerwa obiadowa **

– na zakończenie Festiwalu zostaną ogłoszone wyniki oraz odbędzie się wręczenie nagród.

 1. KRYTERIA OCENY JURY

Ocenie podlega:

– dobór repertuaru do wieku wykonawcy oraz tematu Festiwalu,

– walory wokalne,

– interpretacja utworu,

– ogólny wyraz artystyczny.

 1. NAGRODY

Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy na zakończenie Festiwalu. Dzięki współorganizacji Województwa Podlaskiego i Fundacji Mater

 

————————————————————————————————————————

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prezentacji Festiwalowych dla potrzeb Festiwalu bądź jego promocji.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie!

————————————————————————————————————————

 

*znaczenie kategorii:

solista: artysta występujący indywidualnie (bez chórku),

schola: chór, zespół działający przy parafii,

zespół wokalny: zespół muzyczny, w skład którego wchodzą wokaliści i instrumentaliści.

**przerwa obiadowa we własnym zakresie, Organizator zapewnia słodki poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje.