XXX Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej: „Śpiewajmy Panu” Podlasie 2023

Miejsce: Siemiatycze

„Będę się cieszył i radował tobą, będę śpiewał twemu imieniu, o Najwyższy!” Ps 9,2 Pod tym hasłem 30 września 2023 w Siemiatyczach odbywać się będzie XXX Jubileuszowy Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Śpiewajmy Panu” Podlasie 2023. Dzieci i młodzież z terenu Diecezji Drohiczyńskiej już po raz 30 zaprezentują swoje zdolności wokalno-muzyczne publiczności, uczestniczącej w tym wydarzeniu.

Organizatorem Festiwalu jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej,       przy wsparciu Siemiatyckiego Ośrodka Kultury.

Przesłuchania Festiwalowe odbędą się w Siemiatyckim Ośrodku Kultury (ul. Legionów Piłsudskiego 1, 17-300 Siemiatycze).

Uczestnicy Festiwalu mogą zapisać się do następujących kategorii:

  • Zespoły wokalno-instrumentalne dziecięce (do 13 roku życia)
  • Zespoły wokalno-instrumentalne młodzieżowe (do 20 roku życia)
  • Zespoły wokalno-instrumentalne dorośli (po 20 roku życia)
  • Schole dziecięce (szkoła podstawowa)
  • Schole młodzieżowe (szkoła ponadpodstawowa)
  • Szkoły specjalne
  • soliści: do 10 lat, 11-14 lat, 15-18 lat, od 18 lat.

Każdy z uczestników może wystąpić maksymalnie w dwóch kategoriach. W szczególny sposób do udziału we wszystkich kategoriach zaproszone są osoby niepełnosprawne.

 Na zgłoszenia czekamy do 25 września 2023 r. do godziny 16:00. Zgłoszenia uczestników Festiwalu należy przesłać do Biura KSM DD ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn, tel.: 502 599 864 , mail: [email protected]

Osoby lub instytucje, które chciałby wesprzeć dzieło, jakim jest Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej, zapraszamy do kontaktu z Biurem KSM DD tel.: 502 599 864.