XVII Turniej Szachowy o Puchar św. Krzysztofa

Cele turnieju:

 • Upowszechnienie gry w szachy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Rozwój zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez udział w wydarzeniach sportowych.
 • Uczczenie św. Krzysztofa

Organizator:

 • Parafia Królowej Polski w Czeremsze
 • Diecezjalne Duszpasterstwo Sportu Diecezji Drohiczyńskiej

Termin i miejsce:

 • 25 lipca 2021 roku (niedziela) Msza święta o godz. 9.00 w kościele
 • Rozpoczęcie turnieju o godz. 10.30 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czeremsze ul. Szkolna 2

Warunki uczestnictwa:

 • W turnieju mogą grać wszyscy chętni pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia do sędziego e-mail: jozek@flazinski.pl lub poprzez stronę programu sędziowskiego: http://chessarbiter.com/turnieje
 • W zgłoszeniu podajemy: nazwisko i imię, datę urodzenia, miejsce zamieszkania lub klub
 • Zawodnicy niezgłoszeni, będą mogli grać tylko w wypadku wolnych miejsc

System rozgrywek:

 • 7 rund systemem szwajcarskim
 • Tempo gry: 10 minut + 5 sekund za posunięcie (15 minut) dla zawodnika

Nagrody:

 • Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji open – puchary
 • Nagrody w klasyfikacji juniorów do lat 10 (ur. 2011 i młodsi), do lat 13 (ur. 2008- 2010), do lat 18 (ur. 2003 – 2007) z podziałem na chłopców i dziewczęta

Sędziowanie:

 • Opiekę sędziowską będzie prowadził Józef Flaziński z Sokołowa Podlaskiego
 • Decyzje sędziego są ostateczne

Postanowienia końcowe:

 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
 • Organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian w regulaminie
 • Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja regulaminu i zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych zawodów
 • Organizator zapewnia poczęstunek dla uczestników.

Ks. mgr Krzysztof Domaraczeńko
Diecezjalny Duszpasterz Sportowców