Wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Miejsce: Sokołowski Ośrodek Kultury