Wizytacja kanoniczna

Parafia: TOKARY – Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego