Uroczystości szkolne

Miejsce: Szkoła Podstawowa w Łubinie Kościelnym