Uroczystość nadania imienia Sybiraków i poświęcenia sztandaru w Szkole Podstawowej w Dolistowie Starym

Miejsce: Dolistowo Stare