Udział w Zjeździe Teologów Fundamentalnych w Lublinie