Święcenia kapłańskie salezjanina

Parafia: SOKOŁÓW PODLASKI – Parafia św. Jana Bosko