Spotkanie ze wspólnotą neokatechumenalną

Parafia: STERDYŃ – Parafia świętej Anny