Spotkanie wigilijne kapłanów

Miejsce: Drohiczyn - WSD

Zgodnie z tradycją wigilijne spotkanie opłatkowe kapłanów naszej diecezji odbędzie się w gmachu Zespołu Pojezuickiego w Drohiczynie, na które zaproszeni są wszyscy księża naszej diecezji (pracujący na jej terenie i poza granicami, studenci oraz emeryci).

Spotkanie opłatkowe, które rozpocznie się o godzinie 10.00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie, będzie okazją do złożenia życzeń Ordynariuszowi, Biskupom Seniorom i wszystkim Kapłanom. W całego prezbiterium naszej diecezji życzenia złoży ks. mgr Rafał Romańczuk, proboszcz parafii Nurzec-Stacja.

Po opłatku wszyscy jesteśmy zaproszeni do refektarza seminaryjnego na kapłańską agapę.