Dzień Pastoralny

Miejsce: Drohiczyn
Inauguracja diecezjalnego etapu XVI Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów Konferencja na temat bł. kard. Stefana Wyszyńskiego

Program

Aula WSD
godz. 10.00
– prezentacja programu – ks. dr Zbigniew Rostkowski, kanclerz Kurii
– powitanie gości – ks. bp Piotr Sawczuk
– prezentacja prelegenta – ks. dr Zbigniew Rostkowski, kanclerz Kurii
– wykład: „Mąż stanu – bł. kard. Stefan Wyszyński” – dr Robert Derewenda, wykładowca historii KUL
– prezentacja książki o Prymasie Tysiąclecia pt.: „Stoicie tu silni w wierze” – ks. mgr. lic. Marcina Gołębiewskiego, dyrektor CIDD (redaktor książki)
– wystąpienie ks. bp. Piotra Sawczuka – informacje o Synodzie Biskupów

Katedra
godz. 12.00
– Msza św. koncelebrowana w Katedrze Drohiczyńskiej (wyjście z WSD)
– po Komunii św. – Modlitwa synodalna – Ksiądz Biskup z ludem

godz. 13.00 – Obiad w refektarzu seminaryjnym.

Do udziału w Dniu Pastoralnym zaproszeni są kapłani, uczestnicy stałej formacji, osoby życia konsekrowanego, alumni i katecheci, Diecezjalna Rada Duszpasterska, przedstawiciele Wspólnot, Ruchów i Stowarzyszeń katolickich.