Rekolekcje dla członków Kół Różańcowych

Miejsce: Dom rekolekcyjny Sióstr Karmelitanek w Siemiatyczach

Temat: Eucharystia źródłem naszego życia

Rekolekcjonista: ks. kan. Wiesław Niemyjski

Zgłoszenia do 15 listopada pod nr tel.: 696 337 417