Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju

Miejsce: Siemiatycze - Plac Jana Pawła II
Organizator: Miasto Siemiatycze