Przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju

Miejsce: Bielsk Podlaski - Ratusz