Przedświąteczne spotkanie Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Podlaskiego należących do Diecezji Drohiczyńskiej

Miejsce: Drohiczyn