Przedświąteczne spotkanie Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Mazowieckiego należących do Diecezji Drohiczyńskiej

Miejsce: Drohiczyn