Nadanie imienia Katolickiej Szkole w Ogrodnikach

Miejsce: Szkoła w Ogrodnikach