Liturgia Męki Pańskiej

Parafia: TOKARY – Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego