„Króluj nam, Chryste!” – warsztaty dla młodych ministrantów

Miejsce: Drohiczyn