Diecezjalny Konkurs dla uczniów szkół specjalnych “Napełnieni Duchem Świętym”

Miejsce: Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim

Organizatorem konkursu „Napełnieni Duchem Świętym” jest Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, Wydział Katechezy Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie oraz Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

Konkurs adresowany jest do uczniów ze Szkół Specjalnych i Ośrodków Szkolno-
Wychowawczych z województwa podlaskiego i mazowieckiego.

Cele konkursu:
– Głównym celem konkursu jest włączanie dzieci w obchody roku duszpasterskiego „Napełnieni Duchem Świętym”.
– Przybliżanie uczniom roli którą pełni Duch Święty w życiu każdego człowieka.
– Kształtowanie postawy zaufania w pomoc Ducha Świętego.
– Rozbudzenie potrzeby wzywania Ducha Świętego, który wspiera życie człowieka.
– Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci.
– Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci.
– Integracja rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne.