Konferencja kondekanalna kapłanów

Miejsce: Drohiczyn - Kuria
Dekanaty: bielski, brański, ciechanowiecki, hajnowski, sarnacki i siemiatycki.

Program:

I część modlitewna – Katedra:

Adoracja, konferencja, Sakrament Pojednania.

Nabożeństwo poprowadzi i konferencję ascetyczną wygłosi ks. kan. mgr Zygmunt Bronicki – ojciec duchowny Dekanatu Hajnowskiego.

II część informacyjna – aula WSD w Drohiczynie.

W tej części głos zabiorą między innymi: Ksiądz Biskup, przedstawiciele Kurii, Seminarium, Caritas oraz różnych duszpasterstw.