Katechezy przedmałżeńskie dla narzeczonych cz. 1

Parafia: ZEMBRÓW – Parafia Najświętszego Zbawiciela

Zgłoszenia należy przesłać na adres email: p_arbaszewski@poczta.onet.pl lub telefonicznie 693 802 204