Katechezy przedmałżeński – cz.I

18-19 listopada 2017 r.

Godz. 8.30

Organizator: Wydział Duszpasterstwa Rodzin

Katechezy odbywają się w sali parafialnej w Zembrowie. Zgłoszenia kierujemy na adres: [email protected] lub telefonicznie
(693-802-204).