Jubileusz 25. lecia pobytu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Siemiatyczach

Parafia: SIEMIATYCZE – Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny