I Kongres Kultury Chrześcijańskiej – sympozjum naukowe

Miejsce: Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie

W ramach I Kongresu Kultury Chrześcijańskiej wystąpią zaproszeni wykładowcy:

  • ks. prof. Witold Kawecki CSsR – „Czym jest kultura dla człowieka?”
  • dr hab. Rafał Wiśniewski – „Wszystko tak samo, a jednak inaczej – kilka uwag nie tylko o wartościach autotelicznych”
  • dr Tadeusz Krawczak – „Wiara a tożsamość na przykładzie Podlasia”
  • dr Grzegorz Ryżewski, Iwona Górska – „Z dziejów chrześcijaństwa na Podlasiu Nadbużańskim”

Kongres będzie transmitowany na kanaleYouTube diecezji drohiczyńskiej.

Informacje o wydarzeniach w ramach trwającego I Kongresu Kultury Chrześcijańskiej znajdują się TUTAJ.