I Diecezjalny Turniej Szachowy „Gramy dla Papieża”

Parafia: CZEREMCHA – Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski