Godzina Łaski dla Żywego Różańca Diecezji Drohiczyńskiej

W Godzinie Łaski (12.00 – 13.00) w sposób szczególny członkowie Żywego Różańca Diecezji Drohiczyńskiej podejmują modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie.
Tego dnia należący do Żywego Różańca mogą zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.