Dzień Skupienia dla małżonków przeżywających kryzys

Parafia: ZEMBRÓW – Parafia Najświętszego Zbawiciela