Dzień Pastoralny

Miejsce: WSD

Program:

10.00 – powitanie gości – ks. bp Piotr Sawczuk

– prezentacja prelegenta – ks. dr Zbigniew Rostkowski, kanclerz Kurii Diecezjalnej

– wykład o kard. Stefanie Wyszyńskim – dr Robert Derewenda, wykładowca historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

– prezentacja książki o Prymasie Tysiąclecia „Stoicie tu silni w wierze” przez jej redaktora ks. mgr. lic. Marcina Gołębiewskiego, dyrektora CIDD

12.00 – Msza św. koncelebrowana w Katedrze Drohiczyńskiej

13.00 – Obiad w refektarzu seminaryjnym.

Do udziału w Dniu Pastoralnym zaproszeni są kapłani, uczestnicy stałej formacji, osoby życia konsekrowanego, alumni i katecheci, Diecezjalna Rada Duszpasterska, przedstawiciele Wspólnot, Ruchów i Stowarzyszeń katolickich.